Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ungdomscamp (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD20 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Ungdomscamp (Troms)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
ungdomscamp NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD40 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ungdomscamp sør-Troms og FinnmarkMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ungdomsleir Sjunkhatten 2020FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN NORDLAND30 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ungdomssamling Troms 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMSTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Ungdomstid i friluftslivNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG70 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
UNGE FRILUFTSLIVSAMBASSADØRERDNT VANSJØ130 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Unge naturtalenterBERGEN OG HORDALAND TURLAG50 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Unge NaturtalenterTRONDHJEMS TURISTFORENINGTrøndelag fylkeskommune2022Avslått
Unge NaturtalenterDNT VESTFOLD75 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Unge NaturtalenterKONGSBERG OG OMEGNS TURISTFORENINGViken fylkeskommune2020Avslått
Unge naturtalenter BERGEN OG HORDALAND TURLAG100 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Unge Naturtalenter - Nasjonal satsningDEN NORSKE TURISTFORENING220 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Unge Naturtalenter - Nasjonal satsningDEN NORSKE TURISTFORENING100 000Norsk Friluftsliv2021Delvis innvilget
Unge Naturtalenter - Nasjonal satsningDEN NORSKE TURISTFORENING100 000Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
Unge naturtalenter i HordalandBERGEN OG HORDALAND TURLAG100 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Unge Naturtalenter Telemark DNT TELEMARK90 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Unge Naturtalenter VestfoldDNT VESTFOLD60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Unge Naturtalenter VestfoldDNT VESTFOLD90 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Unik Friluft RESSURSSENTERET UNIK10 000Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Unikt fritidstilbud RESSURSSENTERET UNIK20 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Urban hageSTIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
URØRT 2022SUNNMØRE FRILUFTSRÅD70 000Møre og Romsdal fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ut i det grønne - en vandring i vårt ville matfat HERBALISTA - NATURLIG VIS ANNETTE MÜNSTEROslo fylkeskommune 2021Avslått
Ut i hager og plukke overskuddsfruktONE PEOPLE Norsk Friluftsliv2022Levert
Ut i natur, aldri sur !DOMPE AKTIVITETSPARK15 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ut i naturen med kajakkNORSK REVMATIKERFORBUND BUSKERUD FYLKESLAGViken fylkeskommune2020Avslått
Ut og fiske og fiskefestivalNJFF AUST-AGDER9 000Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Ut og seile båterFORBUNDET KYSTEN210 000Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
Poster per side2131 - 2160 of 2309 items