Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
TellTur i BOFs "nye" deltakerkommunerBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP30 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
TellTur i BOFs deltakerkommunerBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP50 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
TellTur i Midt-AgderMIDT-AGDER FRILUFTSRÅD40 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
TellTur i Midt-AgderMIDT-AGDER FRILUFTSRÅD30 000Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
TellTur i Nord-Rogaland 2020FRILUFTSRÅDET VEST50 000Rogaland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
TellTur i Nord-Rogaland 2021FRILUFTSRÅDET VEST70 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
TellTur i Nord-Rogaland 2022FRILUFTSRÅDET VEST60 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
TellTur i Sunnhordland 2020 - fylkestilskuddFRILUFTSRÅDET VEST50 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
TellTur i Sunnhordland 2020 - statstilskuddFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2020Ikke behandlet
TellTur i Sunnhordland 2021FRILUFTSRÅDET VEST50 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
TellTur i Sunnhordland 2022FRILUFTSRÅDET VEST50 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Telltur i Trondheimsregionen og Trøndelag 2022TRONDHEIM KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
TellTur Kajakk 2022POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
Telltur og "Ti på hjul"BARDU KOMMUNE35 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
TellTur og turinformasjonskartBARDU KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Telltur SaltenSALTEN REGIONRÅD30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Telltur SaltenSALTEN REGIONRÅD40 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Telt til Leira SpeidergruppeLEIRA SPEIDERGRUPPE15 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Temadager friluftsliv for innvandrerkvinnerSKOGSELSKAPET I HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Tematurer i og rundt Storsjøen - 2022ODAL FRILUFTSRÅD50 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Terapi for fysisk og psykisk helseAUTISMEFORENINGEN I NORGE, HORDALAND LOKALLAG30 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND420 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Ti på ToppAGDER BEDRIFTSIDRETTSKRETS23 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND50 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUNDTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND150 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ti på Topp Asker og BærumAKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Ti på Topp FolloAKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Ti på Topp OsloAKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS25 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Poster per side1951 - 1980 of 2329 items