Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Innkjøp av Jerven dukAVERØY KFUK-KFUM-SPEIDEREMøre og Romsdal fylkeskommune2020Avslått
Økt aktivitet i gangfeltetBRATTVÅGNESET BARN & FRITIDMøre og Romsdal fylkeskommune2020Avslått
Opptur 2020ÅLESUND SUNNMØRE TURISTFORENING30 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Tursti fra Vikan til VenåsVIKAN VELFORENINGMøre og Romsdal fylkeskommune2020Avslått
Villmarkscamper 2020NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL30 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsliv for familierNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL30 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsliv, jakt og fiske i skole, barnehage, SFONORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL150 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vikingdager for barnSUNNDAL MUSEUMSLAG10 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND420 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bli personlig kjent med fugleneBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Opplev naturen – livsgrunnlaget vårt!NORGES NATURVERNFORBUND300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Floravokteri - Floracaching 2022NORSK BOTANISK FORENINGMiljødirektoratet2022Avslått
Miljøagentenes nasjonale friluftsaktiviteter 2022MILJØAGENTENE350 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivstiltak 2022 i regi NFS og fjellstyreneNORGES FJELLSTYRESAMBAND220 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Beintøft 2022MILJØAGENTENE250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
VillblomstvandringerNORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villblomstenes dag/Villblomanes dag 2022NORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Læring i FriluftFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 670 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Landskonferanse friluftsliv (LK2022)FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivsaktiviteter i medlemsorganisasjoneneNORSK FRILUFTSLIV12 000 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kunnskapsgrunnlag – analyser og undersøkelser 2022NORSK FRILUFTSLIV250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftsliv og FolkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 860 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Vandrende BlekkulfstiBLEKKULFKLUBBENMiljødirektoratet2022Avslått
Forprosjekt - Godt tilgjengelige turerDEN NORSKE TURISTFORENING120 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftsliv i skolenNORSK FRILUFTSLIV150 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2022NORSK FRILUFTSLIV1 050 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
FriluftsporterFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND40 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Informasjonskampanje om allemannsretten 2022NORSK FRILUFTSLIV700 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Camp Villaks 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND230 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
FriluftsskolerFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND130 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side1831 - 1860 of 2329 items