Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsaktiviteter i RogalandA-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsaktiviteter i Trøndelag A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Turgruppa DøråpnerSØR-TRØNDELAG RØDE KORS Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Aktivitetsmidler Trøndelag Natur og UngdomNATUR OG UNGDOM Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsaktiviteter i A-larm Vestland A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Barn og unge som humanitære ressursarSOGN OG FJORDANE RØDE KORS Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
E/B Liv -elektrifisering og bruk av Pettersson-båtØSTFOLD RØDE KORS Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Revisjon fritidsfiskebrosjyre på nettFRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
TurVerket - ungdom på turBÆRUM RØDE KORS Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Revisjon fritidsfiskebrosjyre på nettFRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Terapi for fysisk og psykisk helseAUTISMEFORENINGEN I NORGE, HORDALAND LOKALLAG Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
TurgruppenSTIFTELSEN CRUX Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Aktivitetshelger for barn som har diabetes m/fam.DIABETESFORBUNDET TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Utbedring av tursti områder på FanafjelletFANA BYGDENS VENNER Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
7-nutsturenSTAVANGER TURISTFORENING Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsliv 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD TRONDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
CampAlpin-alternativt opplegg pga Covid avlysning1. ÅS SPEIDERGRUPPE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Fysisk aktivitet og naturopplevelser psykisk helseDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Aktivitetsdager for eldreDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftskvelder i DalaneDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Stolpejakten 2022 i FrognDRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsarrangementer i og rundt Østmarka 2022ØSTMARKAS VENNER Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Padling for mennesker med psykiske utfordringerPSYKIATRIALLIANSEN BIL Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Lavterskelaktivitet på Roknesvollen 4H-seterROKNESVOLLEN 4H-SETER SA Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Til Topps og Lokale FamiliedagerSOGN OG FJORDANE RØDE KORS Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsliv for personer med psykiske utfordringerPSYKIATRIALLIANSEN BIL Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Utstyrssentral (BUA) i Frivillighetens husHEMSEDAL IDRETTSLAG Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Utvikling av fjeltrimmen i Viksdalen ILVIKSDALEN IDRETTSLAG Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Seniorturer i skog og markNANNESTAD FRIVILLIGSENTRAL Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side1801 - 1830 of 2329 items