Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftslivets DagHAUGESUND TURISTFORENING Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Humlevandringer over hele landet 2022LA HUMLA SUSE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Friluftsskoler for barn sommeren 2021TROLLFJELL FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Mangfold på turNORD TRØNDELAG RØDE KORS Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
RØFF i nærmiljøetVESTFOLD RØDE KORS Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Aktiv på leirHAUGALAND HESTESPORT ARENA AS Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Skoleskogdager for 4.-7. og 8.-10. trinn 2022DET NORSKE SKOGSELSKAP Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Stolpejakt Tryvann 2022OSLOSTUDENTENES IDRETTSKLUBB Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Aktiviteter havpadling i KristiansandsområdetKRISTIANSAND KAJAKKLUBB Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Familiefiskedag ved FiskløysaGRONG JAKT- OG FISKEFORENING Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sikkerhet og beredskap ifm. friluftslivNORGES RØDE KORS Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
RØFF (Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp)NORGES RØDE KORS Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
SØKNAD OM TILSKUDD TIL BARNE OG UNGDOMSAKTIVITETERSKIPTVET RØDE KORS Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
SteiuramarsjenSTIFTELSEN WESTGAARD MUSEUM Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Oppgradering skiløypenettFJELD GRENDELAG Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Enkeltaktivitetsdager 2022FRILUFTSRÅDET SØR Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Naturlos Østre Agder 2022FRILUFTSRÅDET SØR Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsskoler i østre Agder 2022FRILUFTSRÅDET SØR Agder fylkeskommune2022Ikke behandlet
Naturlos i Vest-Telemark 2022FRILUFTSRÅDET SØR Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsskolene Nissedal 2022FRILUFTSRÅDET SØR Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Ikke behandlet
SykkelNorgeSYKLISTENES LANDSFORENING Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Friluftsglede for alleSKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Unge Naturtalenter - Nasjonal satsningDEN NORSKE TURISTFORENING Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Ferskingkurs fra nærtur til fjellturDEN NORSKE TURISTFORENING Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Bynært friluftsliv for alle 2019-2022DEN NORSKE TURISTFORENING Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Friluftsløft 2022NORGES SPEIDERFORBUND Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Grønne turer for alle NORGES ORIENTERINGSFORBUND Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Jakt- og fiskeskolen FJFF (JOFS)FEMUND JEGER OG FISKERFORENING Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Livredning UTE 2022NORGES PADLEFORBUND Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Min padletur 2022NORGES PADLEFORBUND Norsk Friluftsliv2022Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 1838 items