Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs i utesvømming for lærere i SaltenSALTEN REGIONRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
Lærende nettverk i friluft.SALTEN REGIONRÅD60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Full fræs i Bodø 2022SALTEN REGIONRÅD50 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ut på tur i VegaøyanSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Aktivitetstiltak rettet mot barn og unge NordlandNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND330 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Naturlos/TellTur (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Snøvolleyball turneringer i LofotenLOFOTVOLLEYNordland fylkeskommune2021Avslått
Gruvehistorisk og geologisk vandringEVENES TURLAGNordland fylkeskommune2021Avslått
Natur i endringVESTERÅLEN TURLAG25 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
TurutstyrNEVERDAL ENSPIRE SKOLE ASNordland fylkeskommune2021Ikke realitetsbehandlet
3 dagers Grønn sykkelskole august 2021GREEN CYCLING NORDIC NORWAYNordland fylkeskommune2021Avslått
Friskliv i friluft (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Integrering i friluft (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD40 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Ungdom i natur (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD30 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Laksefiske for barn og ungeHELGELAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
IsfiskekonkurransePOLARHUNTERSNordland fylkeskommune2021Avslått
Læring i friluftHELGELAND FRILUFTSRÅD40 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Helsefremmende barnehager i friluft NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Friluftsskole NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD80 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Helsefremmende Læring i friluft NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD75 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Familiens friluftsskole NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD53 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Lavterskelturer i Helgelands vakre natur.YTRE HELGELAND REVMATIKERFORENING10 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftslivsaktivitet for barn og ungdom i 2021BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING150 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
7-toppsturen 2021 for flerkulturelleBODØ OG OMEGNS TURISTFORENING9 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bynære kveldsturer i 2021BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING20 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Senioraktivitet i 2021BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING20 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsskoler i Vesterålen 2021VESTERÅLEN REGIONRÅD40 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
33 trygge teltplasser og Telltur.noSALTEN REGIONRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Polarsirkelen Friluftsskole POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD60 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Naturlosturer langs NordlandsrutaSALTEN REGIONRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Poster per side1621 - 1650 of 2329 items