Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsaktivitet for utviklingshemmedeHARSTAD TURLAG45 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ungdomssamling Troms 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMSTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Vart-o-dilten skiorienteringROTTENVIK BYGDELAGTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Høsting og kartlegging av naturen 2022PORSANGER OG OMEGN SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENINGTroms og Finnmark fylkeskommune2022 
vårdag for barnehagebarn LIONS CLUB BARDU13 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
vinteraktivitetsdag Vekved 2022.LIONS CLUB BARDUTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Villmarksleir barn og ungdom 2022TANA JEGER- OG FISKEFORENINGTroms og Finnmark fylkeskommune2022 
Gumpedalen - 200 år - 200 tur-o-posterSØRREISA O-LAG5 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
UT PÅ TUR 2022NOVA TURLAG18 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsliv i barnehage, skole og fritidFINNMARK FRILUFTSRÅD50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Villmarkscamp for ungdomBARDU KOMMUNE25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
FriluftsskoleBARDU KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Aktivitetsbingo SUOLOVUOPMI GRENDELAGTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Folkehelseturer og friluftsliv særskilt behovFINNMARK FRILUFTSRÅD25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskoler og friluftscamp for barn og ungdomFINNMARK FRILUFTSRÅD75 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Sommerleir 2022 for BalsfjordungdommenMEDIEGRUPPA BULAHUSET18 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Fisketurer for personer med utviklingshemmingBARDU KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Turaktivitetene Perletur, VinterPerle og JuleSPREKFINNMARK FRILUFTSRÅD80 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Folkehelseturer og friluftsliv særskilt behovNORD-TROMS FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Friluftsskoler for barn i sommerferienNORD-TROMS FRILUFTSRÅD35 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Turaktivitetene Ut i NORD, JuleSPREK, Ut og PlukkNORD-TROMS FRILUFTSRÅD50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Læring i friluft - MER og BEDRE utetidFINNMARK FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Læring i friluft - Mer og bedre utetidNORD-TROMS FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Ungdomscamp sør-Troms og FinnmarkMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Læring i friluft Sør-TromsMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Turledersamling for Barnas Turlags turledereTROMS TURLAGTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Fiskesprell og Haglesmell - med DNT ung og NJFF TrTROMS TURLAGTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Oppdaterte skredkunnskaper til turledereTROMS TURLAGTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
5 turer med TurboTROMS TURLAG100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
TurlederkursTROMS TURLAG40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side1561 - 1590 of 2979 items