Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Årsmøte Telemark og Vestfold Natur og UngdomNATUR OG UNGDOMVestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
Vestlandets første utesvømming og vannpolo CampKFUK-KFUM I SOGN OG FJORDANEVestland fylkeskommune2022Avslått
Friluftsaktiviteter i Trøndelag A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLINGTrøndelag fylkeskommune2022Avslått
Aktivitetsmidler Trøndelag Natur og UngdomNATUR OG UNGDOMTrøndelag fylkeskommune2022Avslått
Læring i friluft 2022ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Friluftsaktiviteter Oslo A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLINGOslo fylkeskommune 2022Avslått
E/B Liv -elektrifisering og bruk av Pettersson-båtØSTFOLD RØDE KORSViken fylkeskommune2022Avslått
Revisjon fritidsfiskebrosjyre på nettFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2022Avslått
Revisjon fritidsfiskebrosjyre på nettFRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2022Avslått
Aktivitetshelger for barn som har diabetes m/fam.DIABETESFORBUNDET TRØNDELAGTrøndelag fylkeskommune2022Avslått
Utbedring av tursti områder på FanafjelletFANA BYGDENS VENNERVestland fylkeskommune2022Avslått
VinterturFURNES SPEIDERGRUPPEInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Tursti for alle!RYSKDALEN & SOLBERGLIA HYTTEVELInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Gourmettur til DalstueneNORD-TROMS TURLAGTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Speideraktiviteter + landsleirNORD-HÅLOGALAND KRETS AV NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERETroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Gapahuker som bidrag til fritids- og miljøtiltak GRUNNEIERSAMEIET STORVANNTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Tilrettelagte aktiviteter på vann for barn og ungeRISØR SEILFORENINGAgder fylkeskommune2022Avslått
Gøy med akingJOMÅS GRENDELAGAgder fylkeskommune2022Avslått
Utstyrssentral (BUA) i Frivillighetens husHEMSEDAL IDRETTSLAGViken fylkeskommune2022Avslått
Utvikling av fjeltrimmen i Viksdalen ILVIKSDALEN IDRETTSLAGVestland fylkeskommune2022Avslått
TurgruppeMENTAL HELSE UNGDOM NORD-JÆRENRogaland fylkeskommune2022Avslått
Aktiviteter og mestring barn og ungeFREIDIG 4H VEST-AGDERAgder fylkeskommune2022Avslått
Lærerike opplevingar friluftsliv4H ROGALANDRogaland fylkeskommune2022Avslått
Ny skiløype ved Otta sentrumDESTINASJON OTTAInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Padletur med padletips for ungdomFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDALMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Samling for lokallagsledereNJFF SØR-TRØNDELAGTrøndelag fylkeskommune2022Avslått
Basecamp Sunnhordland 2022FRILUFTSRÅDET VESTVestland fylkeskommune2022Avslått
aktiv fritidBLÅ KORS UNG ÅLESUNDMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
SAMMEN på turFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDALMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
"Guttastemning" turgruppeNANNESTAD FRIVILLIGSENTRALViken fylkeskommune2022Avslått
Poster per side121 - 150 of 2329 items