Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Naturlos i Sør-Rogaland 2022STAVANGER TURISTFORENING70 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlos i Trondheimsregionen-et aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Naturlos i Trondheimsregionen-et aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE50 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturlos i Trondheimsregionen-et aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2020Delvis innvilget
Naturlos i Vest-Telemark 2020FRILUFTSRÅDET SØR32 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Naturlos i Vest-Telemark 2021FRILUFTSRÅDET SØR20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Naturlos i Vest-Telemark 2022FRILUFTSRÅDET SØR40 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Naturlos Østre Agder 2022FRILUFTSRÅDET SØR110 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlos Østre Agder og Vest-TelemarkFRILUFTSRÅDET SØR110 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Naturlos/TellTur (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Naturlos/TellTur (Troms og Finnmark)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Naturlosturer 2020HAUGESUND TURISTFORENING50 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Naturlosturer 2021HAUGESUND TURISTFORENING50 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Naturlosturer 2021HAUGESUND TURISTFORENING40 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturlosturer 2022HAUGESUND TURISTFORENING40 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlosturer 2022HAUGESUND TURISTFORENING50 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlosturer langs NordlandsrutaSALTEN REGIONRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Naturmøteplass 2022SUNNMØRE FRILUFTSRÅD40 000Møre og Romsdal fylkeskommune2022Delvis innvilget
NaturmøteplassenSUNNMØRE FRILUFTSRÅD50 000Møre og Romsdal fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturopplevelser og aktiviteter i nærmiljøet.SONGDALEN FRIVILLIGSENTRAL20 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturopplevelser på sjø og landNORGES HANDIKAPFORBUND NORD-JÆREN10 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Naturopplevelser på sjø og landNORGES HANDIKAPFORBUND NORD-JÆREN30 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturoppleving for alle JELSA IDRETTSLAGRogaland fylkeskommune2022Avslått
Naturskole 2022MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD185 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Natursti på VistnesetJÆREN FRILUFTSRÅDRogaland fylkeskommune2021Avslått
Naust i NørvevikaDNT SUNNMØRE Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
NCF sykkelskolen OsloNORGES CYKLEFORBUNDOslo fylkeskommune 2021Avslått
Nettside TOFATRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJONTrøndelag fylkeskommune2022Avslått
Nidelva fra luftaTRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJON60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
NJFF- Troms Kvinnekonferanse 2020NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Poster per side1411 - 1440 of 2329 items