Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Naturlosturer 2020HAUGESUND TURISTFORENING50 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Naturlosturer 2021HAUGESUND TURISTFORENING50 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Naturlosturer 2021HAUGESUND TURISTFORENING40 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturlosturer 2022HAUGESUND TURISTFORENING40 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlosturer 2022HAUGESUND TURISTFORENING50 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlosturer langs NordlandsrutaSALTEN REGIONRÅDNordland fylkeskommune2021Avslått
Naturmøteplass 2022SUNNMØRE FRILUFTSRÅD40 000Møre og Romsdal fylkeskommune2022Delvis innvilget
NaturmøteplassenSUNNMØRE FRILUFTSRÅD50 000Møre og Romsdal fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturopplevelser og aktiviteter i nærmiljøet.SONGDALEN FRIVILLIGSENTRAL20 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturopplevelser på sjø og landNORGES HANDIKAPFORBUND NORD-JÆREN30 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturoppleving for alle JELSA IDRETTSLAGRogaland fylkeskommune2022Avslått
Naturskole 2022MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD185 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Natursti på VistnesetJÆREN FRILUFTSRÅDRogaland fylkeskommune2021Avslått
Naust i NørvevikaDNT SUNNMØRE Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
NCF sykkelskolen OsloNORGES CYKLEFORBUNDOslo fylkeskommune 2021Avslått
Nettside TOFATRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJONTrøndelag fylkeskommune2022Avslått
Nidelva fra luftaTRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJON60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
NJFF- Troms Kvinnekonferanse 2020NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
NJFF-Hedmarks fylkesleir for ungdom 2020NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
NJFF-Hedmarks fylkesleir for ungdom 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
NJFF-Hedmarks fylkesleir for ungdom 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK30 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
NJFF-Troms Kvinnekonferanse 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
NJFF-Troms Ungdomssamling 2020NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS40 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Delvis innvilget
NordområdekonferansenNATUR OG UNGDOMNordland fylkeskommune2020Avslått
NordområdeseminaretNATUR OG UNGDOMNordland fylkeskommune2021Avslått
Norges Røde KorsNORGES RØDE KORS627 716Norsk Friluftsliv2021Delvis innvilget
Norsk sjøspeiderleir 2022NORGES SPEIDERFORBUND265 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Norsk Tourette Forening Agder fylkeslag NORSK TOURETTE FORENING, AGDER FYLKESLAG10 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Norskvenn på turNANNESTAD FRIVILLIGSENTRALViken fylkeskommune2022Avslått
Ny Giv, fritidsaktiviteter som rus-rehabiliteringSTIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØNordland fylkeskommune2020Avslått
Poster per side1411 - 1440 of 2309 items