Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Høstdag ved Haukvatnet Høstdag ved Hauheim kommuneTRONDHEIM KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2020Delvis innvilget
Høstdag ved Haukvatnet Høstdag ved TrondheimKTRONDHEIM KOMMUNE50 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Høstdag ved Haukvatnet, TrondheimTRONDHEIM KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
HøsthaikGLÅMDAL KRETS AV NSF15 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Høsting og friluftslivsdagerSKOGSELSKAPET I HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Høsting og kartlegging av naturen 2020PORSANGER OG OMEGN SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING10 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Høsting og kartlegging av naturen 2021PORSANGER OG OMEGN SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING18 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Høsting og kartlegging av naturen 2022PORSANGER OG OMEGN SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENINGTroms og Finnmark fylkeskommune2022 
Høsting og kartlegging av naturen 2023PORSANGER OG OMEGN SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2023Delvis innvilget
Høstingsbasert friluftsliv for inaktive NORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD80 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Høstingsbasert friluftsliv i bynære strøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 000 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Høstingsbasert friluftsliv i urbane områderNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND995 000Norsk Friluftsliv2023Delvis innvilget
Høstingstradisjonene i norsk friluftslivNORGES JEGER OG FISKERFORBUND800 000Norsk Friluftsliv2021Delvis innvilget
Høstingstradisjonene i norsk friluftslivNORGES JEGER OG FISKERFORBUND800 000Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
HøstleirKRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)Agder fylkeskommune2021Avslått
Høsttur for pårørende av straffedømte i TrøndelagFOR FANGERS PÅRØRENDE (FFP)Trøndelag fylkeskommune2022Avslått
Høyt og lavt - sosial tur med mestringEPILEPSIFORENINGEN PÅ ROMERIKEViken fylkeskommune2020Avslått
I Olav den helliges fotspor 1000 år etter. PILEGRIMSSENTER DOVREFJELL45 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Idrett- og friluftsskoleGRATANGEN IDRETTSLAG3 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Idrettsleiren (Villmark og ekspedisjon)AGDER IDRETTSKRETS7 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ikke dårlig vær, bare dårlige klær!AUTISMEFORENINGEN I NORGE, HORDALAND LOKALLAG35 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Ikkje trakk i maten vårPILEGRIMSSENTER DOVREFJELLInnlandet fylkeskommune2023Avslått
InderøyTurer 2020INDERØY IDRETTSRÅD60 000Trøndelag fylkeskommune2020Delvis innvilget
Informasjonsfilmer om friluftslivetNORSK FRILUFTSLIVMiljødirektoratet2020Avslått
Informasjonskampanje om allemannsretten 2021NORSK FRILUFTSLIV600 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Informasjonskampanje om allemannsretten 2022NORSK FRILUFTSLIV700 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Informasjonskampanje om allemannsretten 2023 NORSK FRILUFTSLIV700 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
INFOSKILT TURSTIERHOL IDRETTSLAGViken fylkeskommune2020Avslått
Infotavler Storelv NaturstiSTORELV NATURFORENINGVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Inkluderande aktivitet i Luster TurlagLUSTER TURLAG10 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Poster per side1321 - 1350 of 2979 items