Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsdag ved Peder Morset folkehøgskole i SelbuTRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
DNT TILRETTELAGT I STAVANGER TURISTFORENINGSTAVANGER TURISTFORENING Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsdag ved friluftsport Stavsjøen i MalvikTRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Friluftsdag på Grønneset i Skaun kommuneTRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Familiefriluftsdag ved Teigen bygdemuseum KlæbuTRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Telltur i Trondheimsregionen og Trøndelag 2022TRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til prosjekt Fiske i Storbyen OSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
AKTIV SOMMER I NEADALEN - FRILUFSLIVSCAMP 2022TRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Høstdag ved Haukvatnet, TrondheimTRONDHEIM KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sollerudstranda Skole - Prosjekt UngdomOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Friluftsliv for inaktive grupper 2021NORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Flatsjå Naturlab - opplevingar nærare naturenFLATDAL BYGDEUTVIKLINGSLAG Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Uteskole 2022NORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Wild WestNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
TAM- Undervisningsprogram i fiske og friluftslivNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Floravokteri - Floracaching 2022NORSK BOTANISK FORENING Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Friluftsdag for OsloskoleneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND OSLO Oslo fylkeskommune 2022Ikke behandlet
Miljøagentenes nasjonale friluftsaktiviteter 2022MILJØAGENTENE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Friluftslivstiltak 2022 i regi NFS og fjellstyreneNORGES FJELLSTYRESAMBAND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Beintøft 2022MILJØAGENTENE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
VillblomstvandringerNORSK BOTANISK FORENING Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Villblomstenes dag/Villblomanes dag 2022NORSK BOTANISK FORENING Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Bædi & Børdi, en digital turapp. for barnHELGELAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Læring i FriluftFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Landskonferanse friluftsliv (LK2022)FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Friluftslivsaktiviteter i medlemsorganisasjoneneNORSK FRILUFTSLIV Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kunnskapsgrunnlag – analyser og undersøkelser 2022NORSK FRILUFTSLIV Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Friluftsliv og FolkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
TellTur i Nord-Rogaland 2022FRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
TellTur i Sunnhordland 2022FRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side1321 - 1350 of 1810 items