Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsskoler i VestlandBERGEN OG HORDALAND TURLAG100 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsskoler i Viken 2020OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD200 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Friluftsskoler i Viken 2021OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD200 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Friluftsskoler i Viken 2022OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD165 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Friluftsskoler i Viken 2023OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD190 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Friluftsskoler i Østre Agder 2020FRILUFTSRÅDET SØR225 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsskoler i Østre Agder 2021FRILUFTSRÅDET SØR140 000Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsskoler i østre Agder 2022FRILUFTSRÅDET SØR140 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskoler i Østre Agder 2023FRILUFTSRÅDET SØR140 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Friluftsskoler i Østre Agder 2024FRILUFTSRÅDET SØR KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Agder fylkeskommune2024Levert
Friluftsskoler og aktivitet barn og ungeNORD-TROMS FRILUFTSRÅD40 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Friluftsskoler og camp for barn og ungdomFINNMARK FRILUFTSRÅD60 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Friluftsskoler og camp for barn og ungdomFINNMARK FRILUFTSRÅD120 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Friluftsskoler og -camper i ListerLISTER FRILUFTSRÅD130 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Friluftsskoler og -camper i ListerLISTER FRILUFTSRÅD170 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskoler og -camper i Lister 2024LISTER FRILUFTSRÅD Agder fylkeskommune2024Levert
Friluftsskoler og friluftscamp for barn og ungdomFINNMARK FRILUFTSRÅD75 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Friluftsskoler og friluftscamper i ListerLISTER FRILUFTSRÅD100 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsskoler og friluftscamper i Lister 2021LISTER FRILUFTSRÅD120 000Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsskoler på DNT OsbakkenDNT GJØVIK OG OMEGN50 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsskoler Vestfold 2020OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Friluftsskoler Østfold 2024OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Østfold fylkeskommune2024Levert
Friluftsskulane Bremanger kommuneFJORDANE FRILUFTSRÅD38 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskulane i BremangerFJORDANE FRILUFTSRÅD84 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsskulane i KinnFJORDANE FRILUFTSRÅD10 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsskulane i Stad FJORDANE FRILUFTSRÅD75 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsskulane i StrynFJORDANE FRILUFTSRÅD75 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsskulane Kinn kommuneFJORDANE FRILUFTSRÅD38 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskulane Solund kommuneFJORDANE FRILUFTSRÅD38 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskulane Stad kommuneFJORDANE FRILUFTSRÅD38 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side1291 - 1320 of 3618 items