Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overlevelses camp for ungdomsjenterBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING30 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Leir for ungdom med medfødt hjertesykdomFORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN NORDLANDNordland fylkeskommune2022Avslått
Isfiskekurs for damerMÅLSELV JEGER OG FISKERFORENING6 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Undring - Fritidstilbud for barn i naturUNDRING ASViken fylkeskommune2022Avslått
Opprusting av Kongsvoll botanisk fjellhageVENNEFORENINGEN KONGSVOLL BOTANISKE FJELLHAGE Miljødirektoratet2022Levert
Vandring og integreringNÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK30 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tilskudd til friluftsaktivitet ISARPSBORG AS Miljødirektoratet2022Levert
Naturglede NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG50 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sankefestivalen i Hjelmeland 2022STAVANGER TURISTFORENING40 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
VillmarkscamperNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Jakt, fiske og friluftsliv i skole, bhg og SFONORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL185 000Møre og Romsdal fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Naturlos i Sør-Rogaland 2022STAVANGER TURISTFORENING70 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsliv for familierNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmedeDNT FINNSKOGEN OG OMEGN30 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kompetanseheving DNT VestfoldDNT VESTFOLD22 950Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
BaseCamp Vestfold DNT VESTFOLD20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Nettside TOFATRONDHEIM OMLAND FISKEADMINISTRASJONTrøndelag fylkeskommune2022Avslått
Sosial mestring med friluftsliv.NORD-AURDAL KOMMUNE20 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Opplæringskurs vilt 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND TELEMARK50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Unge NaturtalenterDNT VESTFOLD75 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
"Open fritid" FriluftslivETNE FRIVILLIGSENTRAL80 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
NaturligVisFRILUFTSRÅDET SØR110 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Lokal kunnskap-lokal trivselSTIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ7 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlos i Trondheimsregionen-et aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Frisklivssentraler på tur med DNTDNT TØNSBERG OG OMEGNVestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
ReirskolenNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Støtte til kystledbåterFORBUNDET KYSTENMiljødirektoratet2022Avslått
Mer uteaktivitet,fysisk fostring, LIF og FullFræsTRONDHEIM KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bergesiden ArenaBERGESIDEN VEL KIRKENÆR10 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kompetanseløft skole og Læring i friluft 2022 NamdTRONDHEIM KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side1261 - 1290 of 2979 items