Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsliv for alleOPPLAND FYLKESLAG AV NORSK REVMATIKERFORBUND50 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Stolepejakt for Moss, Våler, Rygge og VestbyORIENTERINGSKLUBBEN MOSS50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Stolpejakten OsOS IDRETTSLAG25 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Opplev indre Oslofjord i kajakkOSLO KAJAKKLUBB70 000Oslo fylkeskommune 2021Delvis innvilget
Opplev indre Oslofjord i kajakkOSLO KAJAKKLUBB30 000Oslo fylkeskommune 2020Delvis innvilget
Uteaktiviteter for MS-rammedeOSLO MULTIPPEL SKLEROSEFORENINGOslo fylkeskommune 2021Avslått
Læring i friluft - OsloOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD60 000Oslo fylkeskommune 2021Delvis innvilget
Læring i Friluft - Viken.OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Flerkulturell Friluftsfest 2021OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅDViken fylkeskommune2021Avslått
Flerkulturell Friluftsfest i VikenOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Introduksjon til friluftsliv VikenOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD50 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Friluftskoler i VikenOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Flerkulturell Friluftsfest 2021OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅDOslo fylkeskommune 2021Avslått
Introduksjon til friluftslivOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD110 000Oslo fylkeskommune 2021Delvis innvilget
Ferieleir for flyktningfamilier i Bærum OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD75 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Ferieleir med AD/HD-foreningenOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD20 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
FriluftssykehusetOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅDOslo fylkeskommune 2020Avslått
Flerkulturell Friluftsfest 2020OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅDOslo fylkeskommune 2020Avslått
Introduksjon til FriluftslivOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅDViken fylkeskommune2020Avslått
Introduksjon til friluftsliv 2020OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD225 000Oslo fylkeskommune 2020Delvis innvilget
Flerkulturell Friluftsfest 2020OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅDViken fylkeskommune2020Avslått
Læring i Friluft 2020OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅDViken fylkeskommune2020Avslått
FriluftsskoleOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD70 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ferieleir for flyktningfamilier i Bærum kommuneOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD95 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Matauk i nærmiljøetOSLO OG OMLAND SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING8 000Oslo fylkeskommune 2020Delvis innvilget
Økt Friluftsaktivitet På Fjorden, VikenOSLO OUTRIGGERKLUBBViken fylkeskommune2021Avslått
Økt Friluftsaktivitet På Fjorden, OsloOSLO OUTRIGGERKLUBBOslo fylkeskommune 2021Avslått
Økt Friluftsaktivitet På FjordenOSLO OUTRIGGERKLUBBOslo fylkeskommune 2021Avslått
Finnerud aktivitetssenterOSLO RØDE KORS125 000Oslo fylkeskommune 2021Delvis innvilget
Finnerud aktivitetssenterOSLO RØDE KORS95 000Oslo fylkeskommune 2020Delvis innvilget
Poster per side1111 - 1140 of 1565 items