Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lyst heile natta - Senja Barnefestival 2021UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM15 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Læring i friluftHELGELAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Læring i friluftGRENLAND FRILUFTSRÅD60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Læring i friluftBARDU KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Læring i friluftHELGELAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Læring i friluftLOFOTEN FRILUFTSRÅD40 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Læring i friluftSALTEN REGIONRÅD40 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Læring i friluftSALTEN REGIONRÅD80 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Læring i friluftPOLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD80 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Læring i friluftLOFOTEN FRILUFTSRÅD80 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Læring i FriluftFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Læring i FriluftFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 550 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Læring i friluft FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 481 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
LÆRING I FRILUFT 2020FRILUFTSRÅDET VEST120 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Læring i friluft - Finnmark FINNMARK FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Læring i friluft - friluftsliv skoler og barnehageFINNMARK FRILUFTSRÅD40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Læring i friluft - friluftsliv skoler og barnehageFINNMARK FRILUFTSRÅD80 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Læring i friluft - Nord-TromsNORD-TROMS FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Læring i friluft - OsloOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD60 000Oslo fylkeskommune 2021Delvis innvilget
Læring i Friluft - Viken.OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Læring i friluft (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD100 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Læring i Friluft 2020OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅDViken fylkeskommune2020Avslått
Læring i friluft 2021ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Læring i Friluft 2021FRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Læring i friluft OsloOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD110 000Oslo fylkeskommune 2020Delvis innvilget
Læring i friluft Sunnhordland 2020FRILUFTSRÅDET VEST100 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Læring i Friluft Sunnhordland 2021FRILUFTSRÅDET VEST100 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Læring i friluft Sør-TromsMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD30 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Læring i friluft VestfoldOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD100 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Læring i friluft Vestfold 2021OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD60 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Poster per side991 - 1020 of 1810 items