Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsliv for personer med nedsatt funksjonsevneNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK20 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsliv for personer med nedsatt funksjonsevneNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK20 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Friluftsliv for personer med nedsatt funksjonsevneNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsliv for personer med psykiske utfordringerPSYKIATRIALLIANSEN BIL67 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Friluftsliv for spesielle grupperNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUSViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Friluftsliv for Tourette foreningen innlandetNORSK TOURETTE FORENING, INNLANDET FYLKESLAG Innlandet fylkeskommune2024Levert
Friluftsliv for ungdom med funksjonsnedsettelserMIDT-AGDER FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Agder fylkeskommune2024Levert
Friluftsliv for ungdom!DNT INDRE ØSTFOLD Østfold fylkeskommune2024Levert
Friluftsliv for Unge Minoriteter og deres familierUNGE MINORITETERRogaland fylkeskommune2022Avslått
Friluftsliv for utviklingshemmede DNT DRAMMEN OG OMEGN26 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Innvilget som omsøkt
Friluftsliv gjennom 4H året4H FINNMARK Finnmark fylkeskommune2024Levert
Friluftsliv gjennom 4H året4H TROMS Troms fylkeskommune2024Levert
Friluftsliv gjennom 4H året4H TROMSTroms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Avslått
Friluftsliv gjennom 4H året4H FINNMARK75 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Friluftsliv gjennom 4H året4H FINNMARK75 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Friluftsliv gjennom 4H året4H FINNMARK80 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Friluftsliv gjennom 4H året4H FINNMARK40 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Friluftsliv i 4H Hordaland4H HORDALAND Vestland fylkeskommune2024Levert
Friluftsliv i 4H Oppland4H OPPLAND60 000Innlandet fylkeskommune2024Delvis innvilget
Friluftsliv i 4H Oppland4H OPPLAND40 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Friluftsliv i 4H Oppland4H OPPLAND40 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsliv i 4H Trøndelag4H TRØNDELAG50 000Trøndelag fylkeskommune2023Delvis innvilget
Friluftsliv i Asker, i naturen er alle velkomneDEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN Akershus fylkeskommune2024Levert
Friluftsliv i Asker, i naturen er alle velkomneDEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN200 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Friluftsliv i Asker; Borgen og et nytt områdeDEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN300 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Friluftsliv i Asker; i naturen er alle velkommenDEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN280 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Friluftsliv i Asker; i naturen er alle velkommen DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN150 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Friluftsliv i barnehage, skole og fritidFINNMARK FRILUFTSRÅD50 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Friluftsliv i Drammenskolen, år 2DRAMMEN FRILUFTSFORUM50 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Friluftsliv i et folkehelseperspektiv! DNT TØNSBERG OG OMEGN Vestfold fylkeskommune2024Levert
Poster per side991 - 1020 of 3618 items