Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fra senge til aktiviteter for nyankomne innvand AFRIKAHORN RÅD OG COACHING SENTREOslo fylkeskommune 2020Avslått
Natur1 - turvenn & læremester, bærekraft i praksisCREATIVITY ROCKS10 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsliv for Unge Minoriteter og deres familierUNGE MINORITETERRogaland fylkeskommune2022Avslått
Firbent Friluftsliv - for ALLE! FIRBENT TERAPI ASRogaland fylkeskommune2022Avslått
Revisjon og opptrykk av RomsahefteFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2022Avslått
Til Topps fjelltur for innvandrereROGALAND RØDE KORS MED FLEKKEFJORD BY40 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsaktiviteter i RogalandA-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING40 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Revisjon fritidsfiskebrosjyre på nettFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2022Avslått
7-nutsturenSTAVANGER TURISTFORENING80 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrDALANE FRILUFTSRÅD30 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Fysisk aktivitet og naturopplevelser psykisk helseDALANE FRILUFTSRÅD40 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Aktivitetsdager for eldreDALANE FRILUFTSRÅD40 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftskvelder i DalaneDALANE FRILUFTSRÅD60 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
TurgruppeMENTAL HELSE UNGDOM NORD-JÆRENRogaland fylkeskommune2022Avslått
Lærerike opplevingar friluftsliv4H ROGALANDRogaland fylkeskommune2022Avslått
Basecamp Lindøy 2022FRILUFTSRÅDET VEST60 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Vi går for fellesskapKIA Rogaland40 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Aktivitetsdager, turer, friluftslivets ukeDALANE FRILUFTSRÅD40 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ferieaktiviteter for barn og ungeDALANE FRILUFTSRÅD60 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
På naturlig vis, læring i friluftDALANE FRILUFTSRÅD60 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
På topp i Dalane, temakonkurranser tellturDALANE FRILUFTSRÅD60 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskole Lindøy og Vindafjord 2022FRILUFTSRÅDET VEST50 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Innføring i friluftsliv 2022 - Nye LandsmennFRILUFTSRÅDET VEST50 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturoppleving for alle JELSA IDRETTSLAGRogaland fylkeskommune2022Avslått
Friluftslivets uke - og dag 2021FRILUFTSRÅDET VEST60 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Skog og kulturlanskap - Limagarden 2022SKOGSELSKAPET I ROGALANDRogaland fylkeskommune2022Avslått
Skog på timeplanen Njåskogen 2022SKOGSELSKAPET I ROGALAND50 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Læring i Friluft 2022FRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
2022 Lykter bak DalsnutenSTAVANGER TURISTFORENING80 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Hekta 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND80 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side991 - 1020 of 2309 items