Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ordførers tur (Troms)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
FinnFram-dagenHARSTAD ORIENTERINGSLAGTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
Aksjonscamp og Fesk Førr FramtidaNATUR OG UNGDOMTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
FriluftsleirGIBOSTAD IDRETTSFORENING5 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsskole TromsMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
StifinnerBARDU KOMMUNE25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
3stammers møte. POLARSTJERNA 4HTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
Få ungdom ut i aktivitetBAKKEJORD VELFORENING4 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Aktiviteter og jubileum 2020STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Arranger villmarksleir for barn/ ungdom .TANA JEGER- OG FISKEFORENING30 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Skiløype/ SporsetterSTORVIK GRENDELAGTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
Turmarsj/friluftsarrangement 21.06.2020SKØELV IDRETTS- OG GRENDELAG1 400Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Fiskesprell og haglesmell med DNT ung & NJFF TromsTROMS TURLAG50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Veteraner på vift i fylketTROMS TURLAGTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
IsfiskeskoleGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING3 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
MørketidsturGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING2 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Barske ungdomsglæderTROMS TURLAG50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
5 turer med TurboTROMS TURLAG90 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
TurlederkursTROMS TURLAG35 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
TurledersamlingTROMS TURLAG40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Mårfjelldilten MÅRFJELL ILTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
JegerskolenALTA JEGER OG FISKERFORENINGTroms og Finnmark fylkeskommune2020Ikke realitetsbehandlet
Friluftsliv for alle i SilsandmarkaSENJA SKITroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
Villmarksleir for ungdom 12 - 16 årNORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF35 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Høsting og kartlegging av naturen 2020PORSANGER OG OMEGN SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING10 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Historisk vandreruteNORD-TROMS TURLAGTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
Fellesturer NORD-TROMS TURLAG8 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Helsesportsuka i PorsangerLIONS CLUB PORSANGER10 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Isfiskekonkurranse Skøvatnet.STIFTELSEN WESTGAARD MUSEUM2 500Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
SteinuramarsjenSTIFTELSEN WESTGAARD MUSEUM3 200Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side931 - 960 of 1565 items