Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftslivsaktiviteter i medlemsorganisasjoneneNORSK FRILUFTSLIV12 000 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kunnskapsgrunnlag – analyser og undersøkelser 2022NORSK FRILUFTSLIV250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftsliv og FolkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 860 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
TellTur i Nord-Rogaland 2022FRILUFTSRÅDET VEST60 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
TellTur i Sunnhordland 2022FRILUFTSRÅDET VEST50 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Forprosjekt - Godt tilgjengelige turerDEN NORSKE TURISTFORENING120 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftsliv i skolenNORSK FRILUFTSLIV150 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2022NORSK FRILUFTSLIV1 050 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Informasjonskampanje om allemannsretten 2022NORSK FRILUFTSLIV700 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Familiens friluftslivsdagerSKOGSELSKAPET I HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Camp Villaks 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND230 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
MOVE-IT ukenIDRETT BERGEN SØR50 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ordførerturer i Trondheimsregionen 2022TRONDHEIM KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sommer Skaun 2022 aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Stolpejakten NordstrandBÆKKELAGETS SPORTSKLUB/NORWAY CUP50 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
FriluftsskolerFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND130 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Isfiskekurs for damerMÅLSELV JEGER OG FISKERFORENING6 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Vandring og integreringNÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK30 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturglede NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG50 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sankefestivalen i Hjelmeland 2022STAVANGER TURISTFORENING40 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlos i Sør-Rogaland 2022STAVANGER TURISTFORENING70 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmedeDNT FINNSKOGEN OG OMEGN30 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kompetanseheving DNT VestfoldDNT VESTFOLD22 950Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
BaseCamp Vestfold DNT VESTFOLD20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sosial mestring med friluftsliv.NORD-AURDAL KOMMUNE20 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Opplæringskurs vilt 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND TELEMARK50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Unge NaturtalenterDNT VESTFOLD75 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
"Open fritid" FriluftslivETNE FRIVILLIGSENTRAL80 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
NaturligVisFRILUFTSRÅDET SØR110 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Lokal kunnskap-lokal trivselSTIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ7 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side931 - 960 of 2329 items