Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Turregistrering og turforslag i ListerLISTER FRILUFTSRÅD80 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskoler og -camper i ListerLISTER FRILUFTSRÅD170 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
5 turer med TurboTROMS TURLAG100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
TurlederkursTROMS TURLAG40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
SkiskoleIDRETTSLAGET FORSØK20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
2022 Lykter bak DalsnutenSTAVANGER TURISTFORENING80 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Stolpejakten i Groruddalen 2022LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG80 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND420 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Aktivitetskurs i friluft med Troda 4HTRODA 4H15 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ornitologiske båtturerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsleir 2022BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG15 500Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsleir på ei øyFRAMSYN4H13 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sommertur for barn og ungdomRINGSAKER RØDE KORS60 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Hekta 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND80 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Opplev naturen – livsgrunnlaget vårt!NORGES NATURVERNFORBUND300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villmarks Camp med fiske og friluftslivBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING60 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Telltur i Trondheimsregionen og Trøndelag 2022TRONDHEIM KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til prosjekt Fiske i Storbyen OSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON90 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
AKTIV SOMMER I NEADALEN - FRILUFSLIVSCAMP 2022TRONDHEIM KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsliv for inaktive grupper 2021NORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD100 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Uteskole 2022NORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD100 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Wild WestNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND23 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsdag for OsloskoleneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND OSLO100 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Miljøagentenes nasjonale friluftsaktiviteter 2022MILJØAGENTENE350 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivstiltak 2022 i regi NFS og fjellstyreneNORGES FJELLSTYRESAMBAND220 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Beintøft 2022MILJØAGENTENE250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
VillblomstvandringerNORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villblomstenes dag/Villblomanes dag 2022NORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Læring i FriluftFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 670 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Landskonferanse friluftsliv (LK2022)FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side901 - 930 of 2329 items