Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsliv gjennom 4H året4H FINNMARK75 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friskliv i friluftMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD70 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsinkludering gjennom Frivilligsentralene.FRIVILLIGSENTRALENE I VESTFOLD OG TELEMARK (FRISEVETE)Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
Friluftsdag for lokalsamfunn og hyttefolkATNA FISKEFORENING25 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kurs i bærekraftig tilrettelegging for friluftslivFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDALMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Ungdom, jobb og friluftSAREPTA MKKVestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
TellTur i BOFs "nye" deltakerkommunerBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP30 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
AKTIV kultur i natur - der du borDER DU BOR - TELEMARK (DDB-T)30 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsglede for barn og ungeRØDE KORS FAUSKENordland fylkeskommune2022Avslått
Naturlos 2022MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD180 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftslivets ukeFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I VESTFOLD85 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Lilløyplassen - vekker barns naturgledeBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO60 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tematurer i og rundt Storsjøen - 2022ODAL FRILUFTSRÅD50 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Aktivitetsfremmende tiltakBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP80 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Revisjon og opptrykk av RomsahefteFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2022Avslått
Besøkssenter våtmark OsloBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO73 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Fylkesleir 20224H TROMSTroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
TellTur i Midt-AgderMIDT-AGDER FRILUFTSRÅD40 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Gapahuk ved turvegBRATTVÅG IDRETTSLAGMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Friluftstrim; Et lavterskeltilbud for eldreDEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN Viken fylkeskommune2022Levert
Friluftsliv for Barn og unge i BærumDEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN Viken fylkeskommune2022Levert
Frå fiskarbonden til ålmenta - kystfriluftsliv ...STEMNEBØ TING31 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Unge naturtalenterBERGEN OG HORDALAND TURLAG50 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Fet IL's friluftssommerFET IDRETTSLAG HOVEDSTYRET80 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Klatretilbod for barn og ungeBERGEN OG HORDALAND TURLAGVestland fylkeskommune2022Avslått
Bygging av frilufts/hundpark i mandalMANDAL HUNDEPARKS VENNERAgder fylkeskommune2022Avslått
Ferieleir for flyktningfamilier i BærumOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD110 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Stølsveko 2022VALDRES NATUR- OG KULTURPARK40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
NaturlosMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
TellturMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
Poster per side61 - 90 of 2309 items