Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Stolpejakt i Folldal 2022FOLLDAL IDRETTSFORENING10 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Stolpejakt i Folldal 2021FOLLDAL IDRETTSFORENING20 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Tur til Breisjøseter turisthytteFOLLDAL TURLAG35 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Helgetur til Grimsdalshytta høsten 2020.FOLLDAL TURLAG20 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Flere på turFOLLEBU SPEIDERGRUPPE NSF20 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluft i fellesskapFONTENEHUSET HARSTAD40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2023Delvis innvilget
Høsttur for pårørende av straffedømte i TrøndelagFOR FANGERS PÅRØRENDE (FFP)Trøndelag fylkeskommune2022Avslått
Kystleden 2023FORBUNDET KYSTEN100 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Støtte til kystledbåterFORBUNDET KYSTENMiljødirektoratet2023Avslått
Leve Kysten FORBUNDET KYSTEN250 000Norsk Friluftsliv2023Delvis innvilget
Støtte til kystledbåterFORBUNDET KYSTENMiljødirektoratet2022Avslått
Leve Kysten FORBUNDET KYSTEN230 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Støtte til kystledbåterFORBUNDET KYSTENMiljødirektoratet2021Avslått
Leve KystenFORBUNDET KYSTEN170 000Norsk Friluftsliv2021Delvis innvilget
Støtte til kystledbåterFORBUNDET KYSTEN80 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ut og seile båterFORBUNDET KYSTEN210 000Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
Skiløype til Fløttumsgruva (kulturminne)FORDALSVEIEN A/L Trøndelag fylkeskommune2021Levert
Tur til Vangen leirskole for 4.trinnFORELDREARBEIDSUTVALGET PRINSDAL SKOLE (FAU)Oslo fylkeskommune 2023Avslått
Oppleve sjøen for unge med nedsatt funksjonsevneFORENING FOR SKOLEBÅT GRIMSTADAgder fylkeskommune2021Avslått
Opplæring i trygg ferdsel på sjø og i skjærgård. FORENING FOR SKOLEBÅT GRIMSTADAgder fylkeskommune2021Avslått
Bleikvasslia FjellcampFORENINGEN BLEIKVASSLIA FJELLCAMP23 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Fjellcamp Bleikvasslia 2020FORENINGEN BLEIKVASSLIA FJELLCAMP40 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Ung ungdom. En introduksjon til Leir for ungdomFORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN NORDLAND30 000Nordland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Leir for ungdom med medfødt hjertesykdomFORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN NORDLANDNordland fylkeskommune2022Avslått
Ungdomsleir Sjunkhatten 2020FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN NORDLAND30 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Arrangerer turer langs gamle ferdselsveierFORENINGEN FOR STØLSLIV OG FRILUFTLIV I INDRE GJESDAL6 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Foreningen Ryssjøens venner. FORENINGEN RYSSJØENS VENNERInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Tilrettelegging for insekter og overvintrende flagFORENINGEN TRØGSTAD FORTS VENNER Miljødirektoratet2023Levert
Tur- og treningskompis AgderFORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER15 000Agder fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftslivets uke 2023 i Finnmark FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I FINNMARK25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Poster per side751 - 780 of 2979 items