Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
FriluftsporterFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND140 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
TrimpostkasserSKIBOTN IDRETTSLAG Miljødirektoratet2020Levert
Vind i Luggen - Hengekøyecamp på SandsøyaSANDSØY OG VOKSA GRENDALAG OG BYGDEMOBILISERING Miljødirektoratet2020Levert
Floravokteri - Floracaching 2020NORSK BOTANISK FORENING150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Villblomstenes dag/Villblomanes dag 2020NORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
HEST for folk flestHEST OG HELSE170 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Friluftslivstiltak i regi NFS og fjellstyrene 2020NORGES FJELLSTYRESAMBAND240 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Innvandrere i og for naturenINNVANDRERNES LANDSORGANISASJON300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ungdomsarbeid Jakt og FiskeMOSS OG OMEGN JEGER -OG FISKERFORENING Miljødirektoratet2020Levert
RusFriluftsTurer2020STIFTELSEN VEIEN UT Miljødirektoratet2020Levert
Frisk pust og mestringMENTAL HELSE UNGDOM340 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Skog og Vann 2020DET NORSKE SKOGSELSKAP110 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Stikk UT fra parkeringsplass - SunnmøreSUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Introkurs i friluftsliv og bruk av Stikk UT!FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP203 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Opplæring i friluftsliv for barn i skolenFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP200 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Camp Rangøya 2023MOLDE KAJAKKLUBB20 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Vått og Vakkert ungdomscampFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP115 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Naturen; en psyk god arena for glede og mestringMENTAL HELSE KRISTIANSUND25 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
DNT TilrettelagtDNT ROMSDAL247 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Stikk UT fra trygge parkeringsplasserFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
DNT senior og HverdagsTurenDNT ROMSDALMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Nærturer i egen kommuneFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Ferieminner gir bedre hverdagerSTIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO41 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Haustferieaktivitetar i SFOSUNNMØRE FRILUFTSRÅD54 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kursing nye aktivitetsledere + innkjøp lavvoMOLDE OG OMEGN IDRETTSFORENING10 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
URØRT 2023SUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Friluftsglede!STIFTELSEN FONTENEHUSET ÅLESUNDMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Utandørs livredning i skulenSUNNMØRE FRILUFTSRÅD Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Gruppeleir 2023MOLDESPEIDERNE30 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Moldespeidernes friluftsskoleMOLDESPEIDERNE20 000Møre og Romsdal fylkeskommune2023Delvis innvilget
Poster per side631 - 660 of 2979 items