Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsskole SaltenSALTEN REGIONRÅD80 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
TreVESTERÅLEN TURLAG30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Walk & talkNORSK FOLKEHJELP BODØ60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
TellTur Kajakk 2022POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
Friluftsskole for voksnePOLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftslivsaktivitet for barn og ungdom i 2022BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING110 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
7-toppsturen 2022 for flerkulturelleBODØ OG OMEGNS TURISTFORENINGNordland fylkeskommune2022Avslått
Bynære kveldsturer i 2021BODØ OG OMEGNS TURISTFORENINGNordland fylkeskommune2022Avslått
Senioraktivitet i 2022BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING40 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ny i norsk naturLOFOTEN FRILUFTSRÅD50 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsliv for lite aktive grupperLOFOTEN FRILUFTSRÅD90 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Læring i friluftLOFOTEN FRILUFTSRÅD70 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskoler 2022LOFOTEN FRILUFTSRÅD80 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
friluftsskole NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD70 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskoler 2022VESTERÅLEN REGIONRÅD45 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
ungdomscamp NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD40 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Læring i friluft nordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD75 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bædi & Børdi, en digital turapp. for barnHELGELAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
Leir for ungdom med medfødt hjertesykdomFORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN NORDLANDNordland fylkeskommune2022Avslått
Polarsirkelen Friluftsskole POLARSIRKELEN FRILUFTSRÅD75 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ferskingkurs friluftslivHELGELAND FRILUFTSRÅD40 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sigrideventet 2022 - Eventer, turer og kurs.GEOTROLLANNordland fylkeskommune2022Avslått
Friluftsskoler for barn sommeren 2022 NordlandTROLLFJELL FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP40 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Læring i friluftHELGELAND FRILUFTSRÅD40 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
SAFE = SOSIALT–AKTIVITET–FRILUFTSLIV–ERNÆRINGLNT NORDLAND FYLKESLAGNordland fylkeskommune2022Avslått
FriluftsskolerHELGELAND FRILUFTSRÅD40 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kurs i utesvømming for lærere i SaltenSALTEN REGIONRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
Lærende nettverk i friluft.SALTEN REGIONRÅD60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Full fræs i Bodø 2022SALTEN REGIONRÅD50 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ut på tur i VegaøyanSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Poster per side631 - 660 of 2329 items