Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
UNG I FRILUFT 2022MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD30 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Folketur i Nedre Glomma INNVANDRERFORUM I ØSTFOLD35 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
'52 turer' - 20224H AGDER15 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskoler 2022VESTERÅLEN REGIONRÅD45 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Vintertrim, sommertrim og Stolpejakt Rendalen 2022RENDALEN IDRETTSLAG40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Folkehelseturer og friluftsliv særskilt behovFINNMARK FRILUFTSRÅD25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sosialt tiltak i koronatidØSTRE GRUE BYGDEKVINNELAG5 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Telt til Leira SpeidergruppeLEIRA SPEIDERGRUPPE15 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Siljubergslonken, helse i hvert stegSILJUBERGET SKILAG30 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sommerleir 2022 for BalsfjordungdommenMEDIEGRUPPA BULAHUSET18 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Villmarksleir for barn og ungeNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS35 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Barnas FriluftsdagerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS100 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Finnerud aktivitetssenterOSLO RØDE KORS125 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Friluftsskoler for barn i sommerferienNORD-TROMS FRILUFTSRÅD35 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
ungdomscamp NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD40 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ungdomscamp sør-Troms og FinnmarkMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Læring i friluft nordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD75 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Læring i friluft Sør-TromsMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Padling for alle!OSLO OUTRIGGERKLUBB40 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Turregistrering og turforslag i ListerLISTER FRILUFTSRÅD80 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskoler og -camper i ListerLISTER FRILUFTSRÅD170 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
5 turer med TurboTROMS TURLAG100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
TurlederkursTROMS TURLAG40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
SkiskoleIDRETTSLAGET FORSØK20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
2022 Lykter bak DalsnutenSTAVANGER TURISTFORENING80 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Stolpejakten i Groruddalen 2022LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG80 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND420 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Aktivitetskurs i friluft med Troda 4HTRODA 4H15 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ornitologiske båtturerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsleir 2022BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG15 500Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side631 - 660 of 2309 items