Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
UNGE FRILUFTSLIVSAMBASSADØRERDNT VANSJØ130 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Skulesprinten – frå skule til friluftsaktivitetSOGN OG FJORDANE ORIENTERINGSKRINS100 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Lavterskelturer i Helgelands vakre natur 2022YTRE HELGELAND REVMATIKERFORENING10 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Prosjekt Friluftskurs for innvandrere STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET57 000Møre og Romsdal fylkeskommune2022Delvis innvilget
Gøy på landet4H TROMS40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Barnas Turlag i Seljord/Kviteseid, Vinje og TinnDNT TELEMARK10 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Barnas Turlag Bamble og KragerøDNT TELEMARK10 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Barnas Turlag i Midt-TelemarkDNT TELEMARK10 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
KvinnesykkeltureneGREEN CYCLING NORDIC NORWAY40 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
SOMMERFRI - lufteturer 22DER DU BOR - TELEMARK (DDB-T)30 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
NaturgledeNATURVERNFORBUNDET HORDALAND70 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
BydelsBror på tur med Framtid for AlleFRAMTID FOR ALLE (FFA)30 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsliv gjennom 4H året4H FINNMARKTroms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friskliv i friluftMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD70 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsdag for lokalsamfunn og hyttefolkATNA FISKEFORENING25 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
TellTur i BOFs "nye" deltakerkommunerBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP30 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
AKTIV kultur i natur - der du borDER DU BOR - TELEMARK (DDB-T)30 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Naturlos 2022MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD180 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Lilløyplassen - vekker barns naturgledeBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO60 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tematurer i og rundt Storsjøen - 2022ODAL FRILUFTSRÅD50 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Aktivitetsfremmende tiltakBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP80 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Besøkssenter våtmark OsloBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO73 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
TellTur i Midt-AgderMIDT-AGDER FRILUFTSRÅD40 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Frå fiskarbonden til ålmenta - kystfriluftsliv ...STEMNEBØ TING31 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Unge naturtalenterBERGEN OG HORDALAND TURLAG50 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Fet IL's friluftssommerFET IDRETTSLAG HOVEDSTYRET80 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Ferieleir for flyktningfamilier i BærumOSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD110 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Stølsveko 2022VALDRES NATUR- OG KULTURPARK40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friskliv i friluftMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD70 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Askøy på langs for alle 9 klassingene på AskøyASKØY PÅ LANGS40 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side631 - 660 of 2329 items