Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skogturer for folkehelse og kunnskapSKOGSELSKAPET I AGDER10 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Skogsvandring for kunnskap og folkehelseSKOGSELSKAPET I AGDER30 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Skogsvandring for kunnskap og folkehelseSKOGSELSKAPET I AGDER20 000Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
skogshinderløypeHALLINGEN 4HViken fylkeskommune2020Avslått
Skogen som lekarenaFREDRIKSTAD FRIKIRKEN SPEIDERGRUPPEØstfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Avslått
Skogen som klasseromSKOGSELSKAPET I AGDER20 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Skogen for alle - tilrettelagte familieaktiviteterSKOGSELSKAPET I ROGALAND40 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Skogdager for innvandrerkvinnerKVINNER I SKOGBRUKETMiljødirektoratet2021Avslått
Skogdag på FNs internasjonale skogdagSOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAPVestland fylkeskommune2021Avslått
Skog på timeplanen Njåskogen 2022SKOGSELSKAPET I ROGALAND50 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Skog og Vann 2022DET NORSKE SKOGSELSKAP100 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Skog og Vann 2020DET NORSKE SKOGSELSKAP110 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Skog og kulturlanskap - Limagarden 2022SKOGSELSKAPET I ROGALANDRogaland fylkeskommune2022Avslått
Skjøtsel Vistneset som aktivitet for barn og ungeJÆREN FRILUFTSRÅD40 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Skjærgårdsliv sommeren 2021BARNAS ØYAgder fylkeskommune2021Avslått
SkisporVANGSÅSEN VELInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Skiskolen 2022STAVANGER TURISTFORENING30 000Rogaland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Skiskolen 2021STAVANGER TURISTFORENING30 000Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Skiskolen 2020STAVANGER TURISTFORENING50 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
SkiskoleIDRETTSLAGET FORSØK20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
SkiskoleIDRETTSLAGET FORSØK3 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
SkiopplæringSTOR-ELVDAL SKIKLUBBInnlandet fylkeskommune2022Avslått
SkinteractINTER-NATIONALS40 000Oslo fylkeskommune 2020Delvis innvilget
Skiløyper på FinnskogenFINNSKOGEN SKIFORENINGInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Skiløyper og turstierSNESBØL GRUNNEIERLAG5 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Skiløyper i nærområdetNORDSKOGBYGDA VEL15 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Skiløype/ SporsetterSTORVIK GRENDELAGTroms og Finnmark fylkeskommune2020Avslått
Skiløype til Fløttumsgruva (kulturminne)FORDALSVEIEN A/L Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Skiløype for alleØSTSIDEN VELViken fylkeskommune2020Avslått
Skilting, stedsnavn og aktivitetssymbolVESTRE NORDMARKSVEGEN Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side601 - 630 of 2329 items