Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kajakknettverk i skulenSUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2020Avslått
Sunnmøre friluftsskuleSUNNMØRE FRILUFTSRÅD80 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsliv og folkehelseSUNNMØRE FRILUFTSRÅD50 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Stikk UT! 2020SUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2020Avslått
Naturlos 2020SUNNMØRE FRILUFTSRÅD100 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Innkjøp av Jerven dukAVERØY KFUK-KFUM-SPEIDEREMøre og Romsdal fylkeskommune2020Avslått
Økt aktivitet i gangfeltetBRATTVÅGNESET BARN & FRITIDMøre og Romsdal fylkeskommune2020Avslått
Opptur 2020ÅLESUND SUNNMØRE TURISTFORENING30 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Tursti fra Vikan til VenåsVIKAN VELFORENINGMøre og Romsdal fylkeskommune2020Avslått
Villmarkscamper 2020NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL30 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Friluftsliv for familierNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL30 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Friluftsliv, jakt og fiske i skole, barnehage, SFONORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL150 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vikingdager for barnSUNNDAL MUSEUMSLAG10 000Møre og Romsdal fylkeskommune2020Delvis innvilget
Frilufts- og gårdsaktiviteter for seniorerPOLARSIRKELEN TURLAG25 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsaktiviteter for barn og ungdomPOLARSIRKELEN TURLAG25 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
FriluftsskolePOLARSIRKELEN TURLAGNordland fylkeskommune2022Avslått
Lavterskelturer i Helgelands vakre natur 2022YTRE HELGELAND REVMATIKERFORENING10 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Inkludering-alle skal medMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
Sommerklubb 2022ACTIO JACOBSENNordland fylkeskommune2022Avslått
Friluftsglede for barn og ungeRØDE KORS FAUSKENordland fylkeskommune2022Avslått
NaturlosMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
TellturMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
Camp for utviklingshemmedeMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD20 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Friskliv i friluftMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD70 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Innkjøp av utstyrØKSNES JEGER OG FISKERFORENINGNordland fylkeskommune2022Avslått
Aktivitetstiltak for barn og unge i Nordland.NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND325 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Telltur SaltenSALTEN REGIONRÅD30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Mestring for eldreSALTEN REGIONRÅD40 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsskole SaltenSALTEN REGIONRÅD80 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
TreVESTERÅLEN TURLAG30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side601 - 630 of 2309 items