Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kunnskapsgrunnlag – analyser og undersøkelser 2022NORSK FRILUFTSLIV250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftsliv og FolkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 860 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
TellTur i Nord-Rogaland 2022FRILUFTSRÅDET VEST Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
TellTur i Sunnhordland 2022FRILUFTSRÅDET VEST Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Minkfangst i skjærgårdenNORGES JEGER OG FISKEFORBUND VESTFOLD20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Introjakt ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND VESTFOLD20 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Friluftsmidler for personer med innvandrerbakgrunnNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Vandrende BlekkulfstiBLEKKULFKLUBBENMiljødirektoratet2022Avslått
Forprosjekt - Godt tilgjengelige turerDEN NORSKE TURISTFORENING120 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Tur/kultur UngdomsprogramSTIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ86 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Friluftsliv i skolenNORSK FRILUFTSLIV150 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2022NORSK FRILUFTSLIV1 050 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
FriluftsporterFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND40 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Informasjonskampanje om allemannsretten 2022NORSK FRILUFTSLIV700 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Familiens friluftslivsdagerSKOGSELSKAPET I HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Camp Villaks 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND230 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
MOVE-IT ukenIDRETT BERGEN SØR Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ordførerturer i Trondheimsregionen 2022TRONDHEIM KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sommer Skaun 2022 aktivitetstilbudTRONDHEIM KOMMUNE150 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Stolpejakten NordstrandBÆKKELAGETS SPORTSKLUB/NORWAY CUP50 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
FriluftsskolerFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND130 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overlevelses camp for ungdomsjenterBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Leir for ungdom med medfødt hjertesykdomFORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN NORDLANDNordland fylkeskommune2022Avslått
Isfiskekurs for damerMÅLSELV JEGER OG FISKERFORENING6 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Undring - Fritidstilbud for barn i naturUNDRING AS Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Opprusting av Kongsvoll botanisk fjellhageVENNEFORENINGEN KONGSVOLL BOTANISKE FJELLHAGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Vandring og integreringNÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK Vestland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Tilskudd til friluftsaktivitet ISARPSBORG AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Naturglede NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sankefestivalen i Hjelmeland 2022STAVANGER TURISTFORENING Rogaland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side571 - 600 of 2329 items