Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftsskoler i Heim og RindalFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Friskliv i friluft (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Integrering i friluft (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
På lag med naturenNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Lavvo i ÅnesøyanKIL/HEMNE FOTBALL Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Naturlos 2021SUNNMØRE FRILUFTSRÅD Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Markering av Verdens miljødagFN-SAMBANDET I NORGE Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ungdom i natur (Nordland)MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
På topp i Dalane og telltur + ut.noDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Friluftliv 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD TRONDELAG Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Integrering gjennom friluftslivDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fysisk aktivitet og naturopplevelserDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Aktivitetsdager for eldreDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Aktivitetsdager og friluftslivets dag/ukeDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ferieaktiviteter for barn og ungeDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Friluftskvelder i DalaneDALANE FRILUFTSRÅD Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Sykkelgruppe for treffstedet HoldeplassenSKAUN KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Laksefiske for barn og ungeHELGELAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
IsfiskekonkurransePOLARHUNTERS Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Læring i friluftHELGELAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Speidertur for årets konfirmantarVARDEN KFUK-KFUM Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Naturopplevelser på sjø og landNORGES HANDIKAPFORBUND NORD-JÆREN Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Helsefremmende barnehager i friluft NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Friluftsskole NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Helsefremmende Læring i friluft NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Familiens friluftsskole NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Lavterskelturer i Helgelands vakre natur.YTRE HELGELAND REVMATIKERFORENING Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Friluftslivsaktivitet for barn og ungdom i 2021BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
7-toppsturen 2021 for flerkulturelleBODØ OG OMEGNS TURISTFORENING Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bynære kveldsturer i 2021BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 1565 items