Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villmarks Camp med fiske og friluftslivBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING60 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Friluftsdag i Vassfjellet i Melhus kommuneTRONDHEIM KOMMUNE15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Friluftsdag ved Peder Morset folkehøgskole i SelbuTRONDHEIM KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
DNT TILRETTELAGT I STAVANGER TURISTFORENINGSTAVANGER TURISTFORENINGRogaland fylkeskommune2022Avslått
Friluftsdag ved friluftsport Stavsjøen i MalvikTRONDHEIM KOMMUNE15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Friluftsdag på Grønneset i Skaun kommuneTRONDHEIM KOMMUNE15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Familiefriluftsdag ved Teigen bygdemuseum KlæbuTRONDHEIM KOMMUNE15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Telltur i Trondheimsregionen og Trøndelag 2022TRONDHEIM KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til prosjekt Fiske i Storbyen OSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON90 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
AKTIV SOMMER I NEADALEN - FRILUFSLIVSCAMP 2022TRONDHEIM KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Høstdag ved Haukvatnet, TrondheimTRONDHEIM KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Sollerudstranda Skole - Prosjekt UngdomOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJONOslo fylkeskommune 2022Avslått
Friluftsliv for inaktive grupper 2021NORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD100 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Flatsjå Naturlab - opplevingar nærare naturenFLATDAL BYGDEUTVIKLINGSLAGVestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
Uteskole 2022NORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD100 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Wild WestNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND23 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
TAM- Undervisningsprogram i fiske og friluftslivNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND50 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Floravokteri - Floracaching 2022NORSK BOTANISK FORENINGMiljødirektoratet2022Avslått
Friluftsdag for OsloskoleneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND OSLO100 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Miljøagentenes nasjonale friluftsaktiviteter 2022MILJØAGENTENE350 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivstiltak 2022 i regi NFS og fjellstyreneNORGES FJELLSTYRESAMBAND220 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Beintøft 2022MILJØAGENTENE250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
VillblomstvandringerNORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villblomstenes dag/Villblomanes dag 2022NORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bædi & Børdi, en digital turapp. for barnHELGELAND FRILUFTSRÅDNordland fylkeskommune2022Avslått
Læring i FriluftFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 670 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Landskonferanse friluftsliv (LK2022)FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivsaktiviteter i medlemsorganisasjoneneNORSK FRILUFTSLIV12 000 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kunnskapsgrunnlag – analyser og undersøkelser 2022NORSK FRILUFTSLIV250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftsliv og FolkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 860 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side541 - 570 of 2309 items