Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hennes TURSTIFTELSEN VEIEN UT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
«Friluftsliv og folkehelse hånd i hånd 2020»TJUKKASGJENGEN500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
GRØNN KURSDAGSTUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ100 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
CampEspedalenESPEDALEN AKTIV FRITID LAILA HOLM Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Analyser og undersøkelser 2020NORSK FRILUFTSLIV300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Opplev naturen – livsgrunnlaget vårt!NORGES NATURVERNFORBUND336 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
friluftsleir ved førdefjorden 2020NATUR OG UNGDOM54 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Snømannen 2021NORSK FRILUFTSLIVMiljødirektoratet2020Avslått
Beintøft 2020MILJØAGENTENE250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Landsleir for Miljøagentene 2020MILJØAGENTENE300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Informasjonsfilmer om friluftslivetNORSK FRILUFTSLIVMiljødirektoratet2020Avslått
Friluftsliv i skolenNORSK FRILUFTSLIV325 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
FriluftsveilederNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Camp VillaksNORGES JEGER OG FISKERFORBUND280 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kampanje om allemannsretten og dens plikterNORSK FRILUFTSLIV900 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Spør en biologs turguruNORSK BIOLOGFORENING (BIO)Miljødirektoratet2020Avslått
Støtte til kystledbåterFORBUNDET KYSTEN80 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2020NORSK FRILUFTSLIV1 150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
VillblomstvandringerNORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Læring i FriluftFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 550 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Soppens dag 2020NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND180 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Aktiv Vinter 2020NORGES BLINDEFORBUND146 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Frisklivsfokus i frisk luft – samhold og aktivitetNORSK REVMATIKERFORBUNDMiljødirektoratet2020Avslått
Suksessfulle tiltak - utvikling av tiltakNORSK FRILUFTSLIVMiljødirektoratet2020Avslått
Friluftsliv og folkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 880 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Nasjonalt kystledarbeid 2020FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND100 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Friluftslivsaktiviteter i medlemsorg. 2020NORSK FRILUFTSLIV13 000 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Festivalen Friluftsliv for alle 2020NORSK FRILUFTSLIV250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
FriluftsskolerFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND120 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
FriluftsporterFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND140 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Poster per side451 - 480 of 2329 items