Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Etablering av friluftsport for aktivitetFINNSKOGEN NATUR & KULTURPARK50 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Faldaasen skoles turmarsjÅSNES FINNSKOG HISTORIELAG5 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Familedager Rokosjøen feb/mars 2022LØITEN JEGER OG FISKERFORENING10 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Familie og fritid- samarbeid på tversEIDSVOLL KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
FamiliearrangementNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEST-AGDER15 000Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Familiedag 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM15 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Familiedag med Fiske i sjøNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAGTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Familiedag med stubbekonsert i skogenSOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAP30 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Familiedag på skytterbanenNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAGTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Familiedag Store StokkavannSTAVANGER OG ROGALAND JEGER- OG FISKERFORENINGRogaland fylkeskommune2020Avslått
FamiliefiskecampNORGES JEGER OG FISKEFORBUND VESTFOLD36 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Familiefiskedag ved FiskløysaGRONG JAKT- OG FISKEFORENING20 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Familiefiskedag ved FiskløysaGRONG JAKT- OG FISKEFORENING26 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Familiefiskedag ved FiskløysaGRONG JAKT- OG FISKEFORENING25 000Trøndelag fylkeskommune2020Delvis innvilget
Familiefriluftsdag ved Teigen bygdemuseum i KlæbuTRONDHEIM KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Familiefriluftsdag ved Teigen bygdemuseum i KlæbuTRONDHEIM KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Familiefriluftsdag ved Teigen bygdemuseum KlæbuTRONDHEIM KOMMUNE15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Familieklatring, buldring, klatrekort, viaferrata FLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING30 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Familiens friluftslivsdagerSKOGSELSKAPET I HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Familiens friluftslivsdagerSKOGSELSKAPET I HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Familiens friluftsskole NordlandMIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD53 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Familiens friluftsskole Sør-Troms MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Familieskogdager og tilrettelegging for allmenheteDET NORSKE SKOGSELSKAPNorsk Friluftsliv2020Avslått
FamilietidRØDE KORS VESTFOLDVestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
Fatbike løyper i PorsangerPORSANGER CYKLEKLUBBNorsk Friluftsliv2020Ikke realitetsbehandlet
Feire seiereNATURVERNFORBUNDET HORDALAND100 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Fekjo Marsjen FEKJO'S VENNER10 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Felles milhjørettede tiltak i OsloWILD X150 000Oslo fylkeskommune 2020Delvis innvilget
Felles miljørettede tiltak i OsloWILD XOslo fylkeskommune 2021Avslått
Felles opplevelser gir gode ferieminnerSTIFTELSEN KIRKENS BYMISJON MØREMøre og Romsdal fylkeskommune2022 
Poster per side361 - 390 of 2329 items