Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilskudd til friluftsaktivitet ISARPSBORG AS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Støtte til kystledbåterFORBUNDET KYSTEN Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
HEST for folk flestHEST OG HELSE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kystleden 2022NORSK FYRHISTORISK FORENING Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Humlevandringer over hele landet 2022LA HUMLA SUSE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Skog og Vann 2022DET NORSKE SKOGSELSKAP Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sommerleir på TrænaNatur og Ungdom Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Frisk pust og mestringMENTAL HELSE UNGDOM Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Mer enn langt nokSOV GODT UTE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Camp VillaksNORGES JEGER OG FISKERFORBUND150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Friluftslivsaktiviteter i medlemsorganisasjoneneNORSK FRILUFTSLIV10 800 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Friluftsliv i skolenNORSK FRILUFTSLIV100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Læring i friluft FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 481 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
BeintøftMILJØAGENTENE250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Sommerleir på Træna: Aktivisme i havgapetNATUR OG UNGDOM70 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2021NORSK FRILUFTSLIV800 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
FriluftsporterFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND80 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
FriluftsskolerFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Floravokteri - Floracaching 2021NORSK BOTANISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Friluftsliv og FolkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 775 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Villblomstenes dag/Villblomanes dag 2021NORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
VillblomstvandringerNORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
STI-konferansen 2021FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Skogdager for innvandrerkvinnerKVINNER I SKOGBRUKETMiljødirektoratet2021Avslått
Informasjonskampanje om allemannsretten 2021NORSK FRILUFTSLIV600 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Humlevandringer over hele landet LA HUMLA SUSE160 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Spesialagentleir 2021MILJØAGENTENEMiljødirektoratet2021Avslått
Kunnskapsgrunnlag – analyser og undersøkelser 2021NORSK FRILUFTSLIV250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Opplev naturen – livsgrunnlaget vårt!NORGES NATURVERNFORBUND300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 1888 items