Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Familie og fritid- samarbeid på tversEIDSVOLL KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Eikanger kulturparkEIKANGER IDRETTSLAGVestland fylkeskommune2021Avslått
Trimpoeng- EikefjordILEIKEFJORD IDRETTSLAGVestland fylkeskommune2021Avslått
Aspirantleir for barn 8-12 år. 11. - 12. juni 2021EIKER 4H NEMD10 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Dagsturhytte ved SønningenEKNE IDRETTSLAGTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Hest og folkehelse i Elverum ELVERUM RIDEKLUBBInnlandet fylkeskommune2020Avslått
Nasjonalt nytteveksttreff ELVERUM SOPP- OG NYTTEVEKSTFORENING12 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Utbedring lysløype DrevsjøENGERDAL SPORTSKLUBBInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Høyt og lavt - sosial tur med mestringEPILEPSIFORENINGEN PÅ ROMERIKEViken fylkeskommune2020Avslått
Tilrettelegging av tur-stier og organiserte turerESPA TURSTILAGInnlandet fylkeskommune2020Avslått
CampEspedalenESPEDALEN AKTIV FRITID LAILA HOLM Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Camp Hjørnås 2020ETNE RØDE KORS80 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Gruvehistorisk og geologisk vandringEVENES TURLAGNordland fylkeskommune2021Avslått
Den kulturhistoriske lekeparkenFARGEFABRIKKEN ASViken fylkeskommune2020Avslått
Maritim uke mmFARSUND KAJAKKLUBBAgder fylkeskommune2021Avslått
Martime Dager i Farsund/Lister.FARSUND MOTORBÅTFORENING25 000Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Lavvo ved Rotnes SkoleFAU ROTNES SKOLEViken fylkeskommune2021Avslått
Fekjo Marsjen FEKJO'S VENNER10 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Fotball turnering og turerFELLESSKAP FOTBALLKLUBBViken fylkeskommune2020Avslått
Femund UngFEMUND JEGER OG FISKERFORENING30 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Feriefabrikken TanteboFERIEFABRIKKEN TANTEBOViken fylkeskommune2021Avslått
Fet IL friluftsukaFET IDRETTSLAG HOVEDSTYRET25 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Utesvømming – nye arenaer tatt i brukFET SVØMMEKLUBBViken fylkeskommune2021Avslått
Læring i friluft - Finnmark FINNMARK FRILUFTSRÅDTroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Læring i friluft - friluftsliv skoler og barnehageFINNMARK FRILUFTSRÅD40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Folkehelseturer og friluftsliv særskilt behovFINNMARK FRILUFTSRÅD50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsskoler og camp for barn og ungdomFINNMARK FRILUFTSRÅD60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Turaktivitetene Perletur, VinterPerle og JuleSPREKFINNMARK FRILUFTSRÅD80 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Friluftsskoler og camp for barn og ungdomFINNMARK FRILUFTSRÅD120 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Læring i friluft - friluftsliv skoler og barnehageFINNMARK FRILUFTSRÅD80 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 1565 items