Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villblomstenes dag/Villblomanes dag 2021NORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
VillblomstvandringerNORSK BOTANISK FORENING300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
STI-konferansen 2021FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Skogdager for innvandrerkvinnerKVINNER I SKOGBRUKETMiljødirektoratet2021Avslått
Informasjonskampanje om allemannsretten 2021NORSK FRILUFTSLIV600 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Humlevandringer over hele landet LA HUMLA SUSE160 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Spesialagentleir 2021MILJØAGENTENEMiljødirektoratet2021Avslått
Kunnskapsgrunnlag – analyser og undersøkelser 2021NORSK FRILUFTSLIV250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Ti på ToppNORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Opplev naturen – livsgrunnlaget vårt!NORGES NATURVERNFORBUND300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Støtte til kystledbåterFORBUNDET KYSTENMiljødirektoratet2021Avslått
HEST for folk flestHEST OG HELSE150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Frisk pust og mestringMENTAL HELSE UNGDOM320 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Friluftslivstiltak i regi NFS og fjellstyrene 2021NORGES FJELLSTYRESAMBAND220 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kystled 2021DEN NORSKE TURISTFORENING50 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Utdeling av Den norske FriluftslivsprisenNORSK FRILUFTSLIV250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Forskning i friluft 2021NORSK FRILUFTSLIV250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Camp Spinal Explore - LofotenSUNNAASSTIFTELSEN Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hennes TURSTIFTELSEN VEIEN UT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
«Friluftsliv og folkehelse hånd i hånd 2020»TJUKKASGJENGEN500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
GRØNN KURSDAGSTUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ100 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
CampEspedalenESPEDALEN AKTIV FRITID LAILA HOLM Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Analyser og undersøkelser 2020NORSK FRILUFTSLIV300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Opplev naturen – livsgrunnlaget vårt!NORGES NATURVERNFORBUND336 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
friluftsleir ved førdefjorden 2020NATUR OG UNGDOM54 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Snømannen 2021NORSK FRILUFTSLIVMiljødirektoratet2020Avslått
Beintøft 2020MILJØAGENTENE250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Landsleir for Miljøagentene 2020MILJØAGENTENE300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Informasjonsfilmer om friluftslivetNORSK FRILUFTSLIVMiljødirektoratet2020Avslått
Friluftsliv i skolenNORSK FRILUFTSLIV325 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Poster per side271 - 300 of 1565 items