Tilskudd til friluftslivsaktivitet (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Friluftslivsaktiviteter i medlemsorg. 2020NORSK FRILUFTSLIV13 000 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Friluftslivsaktiviteter i medlemsorganisasjoneneNORSK FRILUFTSLIV12 000 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftslivsaktiviteter i medlemsorganisasjoneneNORSK FRILUFTSLIV10 800 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Friluftsliv og folkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 880 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Friluftsliv og FolkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 860 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Friluftsliv og FolkehelseFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 775 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Læring i FriluftFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 670 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Læring i FriluftFRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 550 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Læring i friluft FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND2 481 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
FriluftsskolenDEN NORSKE TURISTFORENING1 800 000Norsk Friluftsliv2021Delvis innvilget
FriluftsskolerDEN NORSKE TURISTFORENING1 426 350Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2020NORSK FRILUFTSLIV1 150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2022NORSK FRILUFTSLIV1 050 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Høstingsbasert friluftsliv i bynære strøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 000 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Sikkerhet og beredskap ifm. friluftslivNORGES RØDE KORS1 000 000Norsk Friluftsliv2020Innvilget som omsøkt
FriluftsskolenDEN NORSKE TURISTFORENING990 000Norsk Friluftsliv2022Innvilget som omsøkt
Hytteliv med DNTDEN NORSKE TURISTFORENING990 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Kampanje om allemannsretten og dens plikterNORSK FRILUFTSLIV900 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Friluftsglede for alleSKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME815 000Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
Sikkerhet og beredskap ifm. friluftslivNORGES RØDE KORS800 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Friluftsglede for alleSKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME800 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Friluft som nettverksbyggerNORGES RØDE KORS800 000Norsk Friluftsliv2022Delvis innvilget
Friluftslivets uke 2021NORSK FRILUFTSLIV800 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Høstingstradisjonene i norsk friluftslivNORGES JEGER OG FISKERFORBUND800 000Norsk Friluftsliv2021Delvis innvilget
Bynært friluftsliv for alle 2019-2022DEN NORSKE TURISTFORENING800 000Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
Høstingstradisjonene i norsk friluftslivNORGES JEGER OG FISKERFORBUND800 000Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
Friluftsglede for alleSKIFORENINGEN - FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME750 000Norsk Friluftsliv2021Delvis innvilget
Friluft som nettverksbygger NORGES RØDE KORS720 000Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
Informasjonskampanje om allemannsretten 2022NORSK FRILUFTSLIV700 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Naturen som læringsarenaDEN NORSKE TURISTFORENING673 650Norsk Friluftsliv2020Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 2329 items