Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerning av LupinerRAGG AS20 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø i Klepp kom., oppfølNATURECO AS50 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø på ForsandNATURECO AS2021Avslått
Bekjempelse av rødhyll i ravinebeiteMANGERUD SCHOU MINA LISA2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Lutsi, oppfølgingNATURECO AS2021Avslått
"Prioritering av matlaging med fremmedarter"NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND2021Avslått
Sika gran som er svært uønsketKENCHA EIENDOM AS2021Avslått
Bekjempelse av fremmede arter ved DronningbergetMONARK (MILJØVERN OG BEVARING AV NATURMANGFOLD)2021Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING2021Avslått
Status for fremmede fiskearter ANTON RIKSTAD2021Avslått
Overvakingsfiske fremmede anadrome fiskeslagEIRA ELVEEIERLAG SA2021Avslått
Bekjempelse av sitkagranUTTIAN PANORAMA AS2021Avslått
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2021SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Felling edelgran, forts. saksnr. 2019/14531TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrøBIOFOKUS2021Avslått
Rydding av bergfuru og sitkagran Duvatnet/Rånane HILDE BUER2021Avslått
Fjerning av sitkafeltCASA CHRISTINA CHRISTINA DAHL2021Avslått
Fjerning av sikagranDRAGSNES SJØ OG GÅRDSFERIE ROGER SANDVIK2021Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2021NATURVERNFORBUNDET I NANNESTAD OG GJERDRUM2021Avslått
Bekjempelse spansk kjørvel og kjempespringfrøSOLVEIG SILSET BERG2021Avslått
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Fjerning uønskede planter Bj.vassdragetBJERKREIMVASSDRAGET FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Fjerning av sitkagran i strandsoneESPEN LIE DAHL30 0002021Delvis innvilget
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Fjerning av sitkagranWARA MASKIN AS2021Avslått
Fjerning av sitkagran i nærmiljøetBEKKEN VELFORENING2021Avslått
Tilbakeføring og vedlikehold av kystlynghei SIGRID HELENE HANSSEN2021Avslått
Fjerning av rødhyllGJERDÅKER ARNFINN2021Avslått
Poster per side241 - 270 of 409 items