Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Miljø-DNA og gjedde i Telemarkskanalen 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fremmede fiskearter til bekymring TMM PRODUKSJON AS2021Avslått
Opptrapping av arbeid mot framande plantarSTRYN KOMMUNE2021Avslått
Bevaring av kystlynghei i Avaldsnes GrunneigarlagAVALDSNES GRUNNEIGARLAG250 0002021Delvis innvilget
Registrering av fremmede treslag DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Skjøtselstiltak mot hagelupinDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Fjerning av Platanlønn og SitkagranSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Uttak av pukkellaksSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø på Li, oppfølgingNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Lindesnes kommuneNATURECO AS2021Avslått
Hindre spredning av kjempespringfrø i ValleNATURECO AS2021Avslått
Uttak av fremmede bartrær på AlsvikNATURECO AS2021Avslått
Registrering og uttak av pukkellaks og oppdrettslaSAMEIET SKOGVOLL UTMARKSFELLESKAP2021Avslått
Bekjemping av kjempebjørnekjeks to stederNATURECO AS20 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø på Kydles, oppfølginNATURECO AS15 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø langs FiggjoelvaNATURECO AS25 0002021Delvis innvilget
Tiltak mot pukkellaks ReisaelvaREISA ELVELAG 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av sitkagran på eiendommen 16/16SEMO SERVICE MONICHA SETERNES2021Avslått
Bekjempelse av Parkslire-kneHANS-OLAV SOLLI2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø på Fløisvik, oppfølgNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Sola kommuneNATURECO AS2021Avslått
Overvåkning og tiltak mot innsig av PukkellaksVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Kartlegging: Fremmede arter i estuarier MARKER KOMMUNE2021Avslått
Kartlegge forekomsten av regnbueaure i KråkstadelvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fjerning av gjeddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Hogst av sitka fremmed artBRØNNØY KFUK-KFUM-SPEIDERE2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Time kommuneNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø langs Hå-elva, oppføNATURECO AS110 0002021Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av pukkellaksKOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 409 items