Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av fremmede treslagDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2022Ikke behandlet
kartlegging av fremmede arter nær elvesandjegerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2022Ikke behandlet
Kartlegging av fremmede arter på Skorpa og NøklanDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2022Ikke behandlet
Fjerne unge sitkagran på JærstrendeneNATURECO AS 2022Ikke behandlet
Bekjemping av kjempespringfrø i FiggjoelvaNATURECO AS 2022Ikke behandlet
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM 2022Ikke behandlet
Fjerning av Sitkagran på RøværRØVÆR ØYTING 2022Ikke behandlet
Bevaring av kystlynghei i Avaldsnes GrunneigarlagAVALDSNES GRUNNEIGARLAG 2022Ikke behandlet
Fjerning av havnespy og tilførsel av predatorerLYSEFJORDEN SKJELL OG KRÅKEBOLLER AS 2022Ikke behandlet
Fjerning av fremmedarten rødhyllOLA SENDSTAD 2022Ikke behandlet
Dugnadsbasert bekjempelse av fremmede arter DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2022Ikke behandlet
Forberede pukkellaksinnrykkSØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2022SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM 2022Ikke behandlet
Framandartar kjempespringfrø SkarahaugenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL 2022Ikke behandlet
Prosjekt parkslirekneNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL 2022Ikke behandlet
Overvåking og kartlegging av stillehavsøsters JAN ERIK TANGEN 2022Ikke behandlet
Kartlegging av kjempespringfrø i VindafjordNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av ParkslirekneHANS-OLAV SOLLI 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av kjempespringfrøERLING BJØRNSON 2022Ikke behandlet
Beskjempelse parkslirekne og skvallerkålTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER 2022Ikke behandlet
Fjerning Abies albaTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER 2022Ikke behandlet
Dig. planl.verktøy for planter produsert i NorgeELITEPLANTER NORGE SA 2022Ikke behandlet
Rett fremgangsmetode for utrydding av Jap. slireknLØLAND STAUDER 2022Ikke behandlet
Flyttbar Soilsteam maskin for jordmasserSOIL STEAM INTERNATIONAL AS 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av sitkagran på FrøyaFRØYA KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING40 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Ikke behandlet
Tracking pink salmon to inform removalNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Utbredelsen til fremmede parasitter hos ål i NorgeVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING550 0002021Delvis innvilget
Poster per side91 - 120 of 405 items