Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Rydding av bergfuru og sitkagran Duvatnet/Rånane HILDE BUER2021Avslått
Fjerning av sitkafeltCASA CHRISTINA CHRISTINA DAHL2021Avslått
Fjerning av sikagranDRAGSNES SJØ OG GÅRDSFERIE ROGER SANDVIK2021Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2021NATURVERNFORBUNDET I NANNESTAD OG GJERDRUM2021Avslått
Bekjempelse spansk kjørvel og kjempespringfrøSOLVEIG SILSET BERG2021Avslått
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Fjerning uønskede planter Bj.vassdragetBJERKREIMVASSDRAGET FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Fjerning av sitkagran i strandsoneESPEN LIE DAHL30 0002021Delvis innvilget
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Fjerning av sitkagranWARA MASKIN AS2021Avslått
Fjerning av sitkagran i nærmiljøetBEKKEN VELFORENING2021Avslått
Tilbakeføring og vedlikehold av kystlynghei SIGRID HELENE HANSSEN2021Avslått
Fjerning av rødhyllGJERDÅKER ARNFINN2021Avslått
Overvåking og utryddelses fiske av Pukkellaks VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKE- FORENING100 0002021Delvis innvilget
Fjerning av fremmed treslag, Raudeberg/HalsSUNNFJORD SKOG AS2021Avslått
Felling av edelgran blant store eiker.TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Bekjempelse av minkSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 0002021Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av fremmende arter, parkslirekne Nest-eiendom As2020Avslått
Søknad om tilskudd til bekjempelse av legepestrotVelforeningen Grilstad Park2020Avslått
bekjemping av parkslireSoldalen Besøksgård As2020Avslått
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Automatisk selektiv fiskefelle for lakseelverLakseklyngen Sa900 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av mispelslektaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002020Delvis innvilget
Restaurering av kystlynghei, dugnader RapenesetNaturvernforbundet Hordaland300 0002020Delvis innvilget
Pilotprosjekt, uttak av sitkagran i NordlandIn The Same Boat2020Avslått
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempe kanadagullris i MærradalenNaturrestaurering As40 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side331 - 360 of 483 items