Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av stillehavsøsters i RyfylkebassengetEcofact Sørvest As2020Avslått
Rydding av sitka på Rongevær i AustrheimLerøy Skog As100 0002020Innvilget som omsøkt
Videre analyser av allerede innsamlede vannprøver Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Pilotprosjekt pukkellaksyngels diett og mikrobiomNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Hindre spredning av fremmede ferskvanStiftelsen Nasjonalt Villakssenter2020Avslått
Fjerne fremmede treslag med hovedvekt på platanlønUniversitetet I Agder2020Avslått
kartlegging av fremmede planter langs vassdragAtkins Norge As240 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av Bjørnekjeks i Bruvollkrets AverøyBruvoll Bygdalag2020Avslått
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempelse av fremmedarter Lillevatnet, ÅlesundSpjelkavik Idrettslag2020Avslått
Oppfølging, bekjempelse av kjempespringfrø i LutsiNatureco As35 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse stillehavsøsters i Fredrikstad kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
kartlegging og rydding av Gigas i verneområder Oslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i Namdalen Sagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm39 2502020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø i KydlesNatureco As85 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av mink Norges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Fjerning av sitkagran på eiendommer på DyrvikDyrvik Grendalag1 182 5002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av HemlokkRoomvent Design Dr Ing Per O Tjelflaat52 0002020Innvilget som omsøkt
Arctic Aliens – Invasive invertebrates (AAI)Norwegian Institute for Nature Research2020Avslått
Fremmede arterNaturvernforbundet I Trøndelag2020Avslått
Erfaringer med forskriften om fremmede organismerFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø 2020Naturvernforbundet Follo-moss2020Avslått
Utvikling av genetiske markører for suter og sørvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Tiltak mot parkslirekne i Figgjovassdraget Ålgård Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi148 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av fremmede arter Eltornstranda friområdeOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Ørekyta på Hardangervidda – forekomst og risikoStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempelse av sjøgullRogaland Arboret401 0002020Innvilget som omsøkt
Stemnebø kulturlandskap - sikring av naturmangfaldStevnebø Kaale30 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot fremmed art i VirikbekkenSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk2020Avslått
Poster per side331 - 360 of 409 items