Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjemping av kjempespringfrø langs FiggjoelvaNATURECO AS25 0002021Delvis innvilget
Tiltak mot pukkellaks ReisaelvaREISA ELVELAG 2021Levert
Bekjempelse av sitkagran på eiendommen 16/16SEMO SERVICE MONICHA SETERNES2021Avslått
Bekjempelse av Parkslire-kneHANS-OLAV SOLLI2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø på Fløisvik, oppfølgNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Sola kommuneNATURECO AS2021Avslått
Overvåkning og tiltak mot innsig av PukkellaksVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2021Levert
Kartlegging: Fremmede arter i estuarier MARKER KOMMUNE2021Avslått
Kartlegge forekomsten av regnbueaure i KråkstadelvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fjerning av gjeddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Hogst av sitka fremmed artBRØNNØY KFUK-KFUM-SPEIDERE2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Time kommuneNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø langs Hå-elva, oppføNATURECO AS110 0002021Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av pukkellaksKOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING 2021Levert
Fjerning av LupinerRAGG AS20 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø i Klepp kom., oppfølNATURECO AS50 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø på ForsandNATURECO AS2021Avslått
Bekjempelse av rødhyll i ravinebeiteMANGERUD SCHOU MINA LISA2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Lutsi, oppfølgingNATURECO AS2021Avslått
"Prioritering av matlaging med fremmedarter"NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND2021Avslått
Sika gran som er svært uønsketKENCHA EIENDOM AS2021Avslått
Bekjempelse av fremmede arter ved DronningbergetMONARK (MILJØVERN OG BEVARING AV NATURMANGFOLD)2021Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING2021Avslått
Status for fremmede fiskearter ANTON RIKSTAD2021Avslått
Overvakingsfiske fremmede anadrome fiskeslagEIRA ELVEEIERLAG SA2021Avslått
Bekjempelse av sitkagranUTTIAN PANORAMA AS2021Avslått
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2021SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Felling edelgran, forts. saksnr. 2019/14531TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrøBIOFOKUS2021Avslått
Poster per side301 - 330 of 483 items