Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning og fjerning av havnespy i UNESCO MagmaFLEKKEFJORD DYKKERKLUBB155 0002023Delvis innvilget
Overvåking av pukkellaks i elver i TrondheimsfjordANTON RIKSTAD2023Avslått
Telling og registrering av pukkellaksAUSTERTANA BYGDELAG2023Avslått
Tiltak mot pukkellaks i Troms og Finnmark 2023 NATURTJENESTER AS2023Avslått
Forprosjekt fiskefelleHORNINDALSVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2023Avslått
Uttak av PukkellaksLAUKHELLE LAKSELVA SA33 0002023Delvis innvilget
Kartlegging og fjerning av platanlønnNATUR OG SAMFUNN AS2023Avslått
HavnespyCLEANC AS2023Avslått
Undersøke konskvensen av ikke å gjøre tiltakREISA ELVELAG2023Avslått
Tiltak for uttak av pukkellaksSAMEIET TØNSNES-BRATTFJELL UTMARKSL170 0002023Innvilget som omsøkt
Fjerne Contorta furu TØMRER ØYVIND MAUREN2023Avslått
Uttak Pukkellaks i fisketrappa MålselvfossenSAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET111 6902023Innvilget som omsøkt
Mobil forbrenningsovn for farlig planteavfallNATURVERNFORBUNDET I LINDESNES2023Avslått
Den store granryddedagenNORSK BOTANISK FORENING2023Avslått
Pukkellaksuttak BotnelvaVIK-STORJORD GRUNNEIERLAG SA21 6502023Innvilget som omsøkt
Fiskefelle i sideelv til ReisaelvaREISA ELVELAG80 0002023Delvis innvilget
Tiltak pukkellaks BreivikelvaBREIVIKEIDET OG OMEGN GRUNNEIERLAG30 0002023Delvis innvilget
Informasjonstiltak om fremmede arterSABIMA393 0002023Delvis innvilget
Parkslirekne kampen 2023STOREFLÅT GÅRD - HAAKON FLØGSTAD ROBBERSTAD2023Avslått
Skjøtsel mot fremmede arter Sjøholt naturreservatMICHAELSEN BIOMETRIKA AS2023Avslått
Lurøyfjellet frøing av sitka. www.sitkagran.noDESTINATION VARDØ FRODE LUND2023Avslått
Fangstsperre uttak pukkellaks i SignaldalelvaSIGNALDALELVAS GRUNNEIERLAG SA158 7332023Delvis innvilget
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer BALLESVIK GRUNNEIERLAG4 0002023Innvilget som omsøkt
Pukkellaks Mårelva 2023BENT HUGSTMYR67 0002023Delvis innvilget
Bekjempe pukkellaksSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA20 0002023Innvilget som omsøkt
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2023Avslått
Fri Vågsøy 2023 - SØKNAD FOR TILTAK PÅ VÅGSØYVESTLAND BOTANISKE FORENING1 000 0002023Delvis innvilget
Etablere oppvandringsfeller for uttak av PukkellakVIKEN VILT & DELIKATESSE AS2023Avslått
Tiltak mot pukkellaks OtraSHAFEI BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING2023Avslått
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING312 0002023Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 483 items