Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tiltak mot pukkellaks OtraSHAFEI BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING2022Avslått
Bekjempelse av solabbor med elektrisk fiskeapparatBLIX-AASERUD NORWAY-FISHING2022Avslått
Søknad om avvirkning av sitkagran på EngelsøyPAULSEN BYGG & VEDLIKEHOLD AS2022Avslått
Fjerning av sitkagranNERLANDSØY BEITELAG SA2022Avslått
Metodikk kartlegging for pukkellaks i VestlandSEARUN AS2022Avslått
Kartlegging gytesuksess pukkellaksNATURTJENESTER AS2022Avslått
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av sitka og edelgranÅSAN NATURTJENESTER2022Avslått
Pukkellaksens påvirkning på anadrome vassdragAKVAPLAN-NIVA AS 2022Ikke behandlet
Fjerning kanadagullris inntil slåtteenga SandbuktaFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD2022Avslått
Automatisk felle for fangst av pukkellaks RIVER PROTECTION AS 2022Ikke behandlet
Kartlegging av abbor på VestlandetNNI RESOURCES AS2022Avslått
mulig funn av pytopthora i arendal og grimstadSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Bekjempe kanadagullris - opplæring biologieleverNATURRESTAURERING AS2022Avslått
overvåking og bekjempelse av alme syke ArendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø to steder i HåNATURECO AS2022Avslått
Lurøyfjellet - frøing av sitka 2022DESTINATION VARDØ FRODE LUND2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i LindesnesNATURECO AS2022Avslått
Folkemøte om sitkagran med forarbeidDESTINATION VARDØ FRODE LUND2022Avslått
Tilskudd til tiltak mot pukkellaks i ReisaelvaREISA ELVELAG 2022Ikke behandlet
Fjerne fremmede bartrær i AlsvikNATURECO AS2022Avslått
Skjøtselshogst sitkagran i SuggevigaALTISKOG AS2022Avslått
Kartlegging og bekjempelse av hagelupin i Flå BJØRNEPARKEN AS2022Avslått
Betydning og vurdering av pukkellaks i liketallsårNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2022Ikke behandlet
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismerØSTENSJØVANNETS VENNER70 0002022Delvis innvilget
Miljø-DNA kartlegging av havnespySTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Bekjempelse og kartlegging av hagelupin - GaulaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS150 0002022Delvis innvilget
Bekjempelse av slirekne og kjempespringfrø ogSKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE2022Avslått
Alien invertebrates in Arctic anthropogenic soilsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 409 items