Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging/metoder bekjempelse av fremmende arterECOPROJECT AS2021Avslått
kartlegging og rydding av Gigas i verneområder Oslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging og fjerning av fremmede organismerNATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrøMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av hagelupin i Flå BJØRNEPARKEN AS2022Avslått
Kartlegging og bekjempelse av brunskogsnegleHAGESELSKAPET NORD TRØNDELAG2021Avslått
Kartlegging MossNaturvernforbundet Follo-moss2020Avslått
Kartlegging gytesuksess pukkellaksNATURTJENESTER AS2022Avslått
Kartlegging fremmede arter i Senja kommuneMIDT-TROMS NATURLAG2021Avslått
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Kartlegging av sykdom hos slanger og amfibier i NoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Kartlegging av svartelistearter i nærheten av vernSKOGPLEIEREN GRUNDE HØGBERGET2021Avslått
Kartlegging av svartelista Gullregn ved RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av stillehavsøsters i RyfylkebassengetEcofact Sørvest As2020Avslått
Kartlegging av stillehavsøsters i Nesodden kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av mispelslektaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av kjempespringfrø i VindafjordNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Kartlegging av husspissmusas opphav, ny art UNIVERSITETET I AGDER2022Avslått
Kartlegging av fremmend fiskeart abborNNI RESOURCES AS2021Avslått
Kartlegging av fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
kartlegging av fremmede planter langs vassdragAtkins Norge As240 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fremmede arter på Skorpa og NøklanDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
kartlegging av fremmede arter nær elvesandjegerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Kartlegging av fremmede arter langs EtnavassdragetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As80 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Poster per side151 - 180 of 409 items