Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Oppfølging av kartlegging av fremmede organismer iStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Ikke behandlet
Oppdatering av FAGUS fakta arkFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus230 0002020Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om fremmede arterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002021Delvis innvilget
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING2021Avslått
Miljø-DNA og gjedde i Telemarkskanalen 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Miljø-DNA for oppdagelse av svartmunnet kutlingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
miljø-DNA basert kartlegging for Stillehavsøsters NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
Mer pålitelig innsamling for fremmede arter i vannSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Lutzgran på StemshestenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2021Avslått
Lurøyfjellet, frøing av sitka.Destination Vardø Frode Lund95 0002020Innvilget som omsøkt
Lurøyfjellet - frøing av sitkaDESTINATION VARDØ FRODE LUND2021Avslått
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Levende forurensning - planter og dyr på villsporNorges Naturvernforbund2020Avslått
Kjempespringfrø bekjempelseMålfrid Hjeltnes2020Avslått
Kartlegging: Fremmede arter i estuarier MARKER KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging/metoder bekjempelse av fremmende arterECOPROJECT AS2021Avslått
kartlegging og rydding av Gigas i verneområder Oslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging og fjerning av fremmede organismerNATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrøMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av brunskogsnegleHAGESELSKAPET NORD TRØNDELAG2021Avslått
Kartlegging MossNaturvernforbundet Follo-moss2020Avslått
Kartlegging fremmede arter i Senja kommuneMIDT-TROMS NATURLAG2021Avslått
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Kartlegging av svartelistearter i nærheten av vernSKOGPLEIEREN GRUNDE HØGBERGET2021Avslått
Kartlegging av svartelista Gullregn ved RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Poster per side91 - 120 of 290 items