Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av stillehavsøsters i Nesodden kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging av stillehavsøsters i RyfylkebassengetEcofact Sørvest As2020Avslått
Kartlegging av svartelista Gullregn ved RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av svartelistearter i nærheten av vernSKOGPLEIEREN GRUNDE HØGBERGET2021Avslått
Kartlegging av sykdom hos slanger og amfibier i NoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Kartlegging fremmede arter i Senja kommuneMIDT-TROMS NATURLAG2021Avslått
Kartlegging gytesuksess pukkellaksNATURTJENESTER AS2022Avslått
Kartlegging MossNaturvernforbundet Follo-moss2020Avslått
Kartlegging og bekjempelse av brunskogsnegleHAGESELSKAPET NORD TRØNDELAG2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av hagelupin i Flå BJØRNEPARKEN AS2022Avslått
Kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrøMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og fjerning av fremmede organismerNATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG2021Avslått
kartlegging og rydding av Gigas i verneområder Oslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging/metoder bekjempelse av fremmende arterECOPROJECT AS2021Avslått
Kartlegging: Fremmede arter i estuarier MARKER KOMMUNE2021Avslått
Kjempespringfrø - gyvel - parkslirekneNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Kjempespringfrø bekjempelseMålfrid Hjeltnes2020Avslått
ledegjerde for utfisking av pukkellaks/oppdrettKUNES JEGER OG FISKEFORENING2022Avslått
Levende forurensning - planter og dyr på villsporNorges Naturvernforbund2020Avslått
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Lurøyfjellet - frøing av sitkaDESTINATION VARDØ FRODE LUND2021Avslått
Lurøyfjellet - frøing av sitka 2022DESTINATION VARDØ FRODE LUND2022Avslått
Lurøyfjellet, frøing av sitka.Destination Vardø Frode Lund95 0002020Innvilget som omsøkt
Lutzgran på StemshestenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2021Avslått
Mer pålitelig innsamling for fremmede arter i vannSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Poster per side241 - 270 of 409 items