Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning og tiltak mot innsig av PukkellaksVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Ikke behandlet
Parkslirekne Alvestad 2021ALVESTAD GRUNNEIERLAG2021Avslått
Pilotprosjekt pukkellaksyngels diett og mikrobiomNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Pilotprosjekt, uttak av sitkagran i NordlandIn The Same Boat2020Avslått
planter er ikke planter podcastFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Prosjekt SørmarkaDYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-JÆREN2021Avslått
Prosjekt VillstaudeNgf Servicekontor830 0002020Innvilget som omsøkt
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING40 0002021Innvilget som omsøkt
Pukkellaks - fiskefelle ved bruk av fisketrappelemBENT HUGSTMYR2021Avslått
Pukkellaks - oppfølging av handlingsplanenNORSKE LAKSEELVER2021Avslått
Pukkellaks gytesuksess og tilltakNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Pukkellaks Kongsfjordelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING75 0002021Innvilget som omsøkt
Pukkellaksens diet og beiteområderNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Registrering av fremmede treslag DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Registrering og fjerning av hemlokkTOR ARNE AUNE2021Avslått
Registrering og uttak av pukkellaks og oppdrettslaSAMEIET SKOGVOLL UTMARKSFELLESKAP2021Avslått
Restaurering av kystlynghei, dugnader RapenesetNaturvernforbundet Hordaland300 0002020Delvis innvilget
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Ryddestasjoner Gigas OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD2021Avslått
Rydding av bergfuru og sitkagran Duvatnet/Rånane HILDE BUER2021Avslått
Rydding av sitka på Rongevær i AustrheimLerøy Skog As100 0002020Innvilget som omsøkt
Rydding av sitkagran Bulandet/VærlandetBulandet - Værlandet Grendalag1 360 0002020Innvilget som omsøkt
Rydding på bunnRyfylke Friluftsråd2020Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Sika gran som er svært uønsketKENCHA EIENDOM AS2021Avslått
Skipsfart som vektor for fremmede arterBergen Og Omland Havn As2020Avslått
Poster per side211 - 240 of 290 items