Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging/metoder bekjempelse av fremmende arterECOPROJECT AS2021Avslått
Kartlegging: Fremmede arter i estuarier MARKER KOMMUNE2021Avslått
Kjempespringfrø bekjempelseMålfrid Hjeltnes2020Avslått
Levende forurensning - planter og dyr på villsporNorges Naturvernforbund2020Avslått
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Lurøyfjellet - frøing av sitkaDESTINATION VARDØ FRODE LUND2021Avslått
Lurøyfjellet, frøing av sitka.Destination Vardø Frode Lund95 0002020Innvilget som omsøkt
Lutzgran på StemshestenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2021Avslått
Mer pålitelig innsamling for fremmede arter i vannSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
miljø-DNA basert kartlegging for Stillehavsøsters NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Miljø-DNA for oppdagelse av svartmunnet kutlingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljø-DNA og gjedde i Telemarkskanalen 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING2021Avslått
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002021Delvis innvilget
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om fremmede arterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Oppdatering av FAGUS fakta arkFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus230 0002020Delvis innvilget
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Ikke behandlet
Oppfølging av kartlegging av fremmede organismer iStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Oppfølging, bekjempelse av kjempespringfrø i LutsiNatureco As35 0002020Innvilget som omsøkt
Opptrapping av arbeid mot framande plantarSTRYN KOMMUNE2021Avslått
Overvakingsfiske fremmede anadrome fiskeslagEIRA ELVEEIERLAG SA2021Avslått
Overvåking av ørekyte (uønska arter) i NamsenvassdSagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm57 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2021SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Overvåking og utryddelses fiske av Pukkellaks VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKE- FORENING100 0002021Delvis innvilget
Overvåking og uttak av pukkellaks i 2021RÅDGIVENDE BIOLOGER AS2021Avslått
Overvåking og uttak av Pukkellaks i Storelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av signalkreps i RødenesjøenUTMARKSFORVALTNINGEN AS2021Avslått
Poster per side181 - 210 of 290 items