Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerning/oppgraving av hagelupin ved grendahusetSunde Og Dvergsdal Grendelag2020Avslått
Flyttbar Soilsteam maskin for jordmasserSOIL STEAM INTERNATIONAL AS2022Avslått
Folkemøte om sitkagran med forarbeidDESTINATION VARDØ FRODE LUND2022Avslått
Forberede pukkellaksinnrykkSØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFORENING200 0002022Delvis innvilget
Forberedelse til fjerning av sitkagran på BørildenNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen25 0002020Innvilget som omsøkt
Forbrukerinformasjon om god plantebrukNgf Servicekontor280 0002020Innvilget som omsøkt
Forebygging invasiv etablering RododendronStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 0002020Delvis innvilget
Formidling av trusselbildet og beredskapNorske Lakseelver115 0002020Innvilget som omsøkt
Forsøk med yngel av pukkellaks STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Forsøksprosjekt fellefangst av minkNaturvernforbundet I Mandal2020Avslått
Framandartar kjempespringfrø SkarahaugenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL3 2002022Delvis innvilget
FremmedartsplanDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As29 0002020Innvilget som omsøkt
Fremmede arte i EstuarierMarker Kommune2020Avslått
Fremmede arterNaturvernforbundet I Trøndelag2020Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Fremmede arter i estuarierMARKER KOMMUNE2022Avslått
fremmede fiskearter og biologisk mangfoldSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fremmede fiskearter til bekymring TMM PRODUKSJON AS2021Avslått
Fremmede stikkmyggSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fremmede stikkmygg – informasjonstiltak.Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina160 0002020Innvilget som omsøkt
Fremmede stikkmygg – tiltakStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina472 9002020Innvilget som omsøkt
Fri Vågsøy 2020Sogn Botaniske Forening1 079 0002020Delvis innvilget
Fri Vågsøy 2021NORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN700 0002021Delvis innvilget
Fri Vågsøy 2021, KvalheimNORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN1 146 0002022Delvis innvilget
Fri Vågsøy 2022, SildaNORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN2022Avslått
Hindre spredning av fremmede ferskvanStiftelsen Nasjonalt Villakssenter2020Avslått
Hindre spredning av kjempespringfrø i ValleNATURECO AS2021Avslått
Hindre spredning av kjempespringfrø i ValleKommuneNatureco As30 0002020Innvilget som omsøkt
Hogst av sitka fremmed artBRØNNØY KFUK-KFUM-SPEIDERE2021Avslått
Poster per side181 - 210 of 409 items