Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Felling av edelgran blant store eiker.TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Felling av plantefelt ved RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2022Avslått
Felling av sitkagranBIRGER HAUSKEN2021Avslått
Felling edelgran, forts. saksnr. 2019/14531TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Fiske etter PukkellaksKUNES JEGER OG FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Fjerne canagulris på nord-JærenNatureco As50 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerne fremmede bartrær i AlsvikNATURECO AS2022Avslått
Fjerne fremmede treslag med hovedvekt på platanlønUniversitetet I Agder2020Avslått
Fjerne kjempespringfrø fra ravine ved Huseby gård HUSEBY GÅRDSVENNER2021Avslått
Fjerne sitkagran, AuestadNATURECO AS2022Avslått
Fjerne Stikagran - skogHASVÅG FRITID AS2022Avslått
Fjerne unge sitkagran på JærstrendeneNATURECO AS2022Avslått
Fjerning Abies albaTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Fjerning av edelgran ved eikeskogTrepleie Sørlandet Kristian Køvener40 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av framande organismarKaupanger Hovedgård Nils Joachim Knagenhjelm20 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av fremmed treslag, Raudeberg/HalsSUNNFJORD SKOG AS2021Avslått
Fjerning av fremmedarten rødhyllOLA SENDSTAD2022Avslått
Fjerning av fremmede arter Eltornstranda friområdeOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Fjerning av gjeddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fjerning av havnespy og tilførsel av predatorerLYSEFJORDEN SKJELL OG KRÅKEBOLLER AS2022Avslått
Fjerning av hemlock Fredensborgåsen/-vatnetFJALER KOMMUNE2022Avslått
Fjerning av HemlokkRoomvent Design Dr Ing Per O Tjelflaat52 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av Kjempespringfrø: HemnesMARKER KOMMUNE2022Avslått
Fjerning av kjempespringfrå i bygda OsaTorunn P Polden2020Avslått
Fjerning av LupinerRAGG AS20 0002022Delvis innvilget
Fjerning av LupinerRAGG AS20 0002021Delvis innvilget
Fjerning av LupinerRagg As16 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av mink i stokkelansvatenet og braasteisvEiane Viltpelseri2020Avslått
Fjerning av nyperose frå Bukta fuglefredingsområdeTerje Håheim31 3902020Innvilget som omsøkt
Fjerning av parkslirekne rundt Stord kyrkjeProsjektassistanse Kjell Håvard Sævareid15 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 409 items