Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Brunsnegler - beste bekjempelsesmetoder ?KONNERUD HAGELAG2021Avslått
Den store granryddedagenNORSK BOTANISK FORENING2023Avslått
Dig. planl.verktøy for planter produsert i NorgeELITEPLANTER NORGE SA2022Avslått
Digital SortslisteDET NORSKE HAGESELSKAP2022Avslått
Drift av flyteristfelleVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2022Levert
Dugnadsbasert bekjempelse av fremmede arter DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
ENBR - Bekjempelse av fremmede arterAVINOR AS2021Avslått
Erfaringer med forskriften om fremmede organismerFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
Etablere oppvandringsfeller for uttak av PukkellakVIKEN VILT & DELIKATESSE AS2023Avslått
Etablering av fiskefeller PUKKELLAKS sesongen 2021VESTRE PORSANGER JEGER OG FISKERFORENING29 0002021Delvis innvilget
Fagartikler fremmede arter i landbruket i N-NorgeNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE2021Avslått
Fangst av villminkMeråker jeger og fiskeforening2022Avslått
Fangstfelle pukkellaks i GrasmyrvassdragetSAMEIET GRASMYRVASSDRAGETS ELVEEIERLAG170 0002023Innvilget som omsøkt
Fangstsperre uttak pukkellaks i SignaldalelvaSIGNALDALELVAS GRUNNEIERLAG SA158 7332023Delvis innvilget
Felling av edelgran blant store eiker.TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Felling av plantefelt ved RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2022Avslått
Felling av sitkagranBIRGER HAUSKEN2021Avslått
Felling av sitkagran ved kystlynghei på RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2023Avslått
Felling edelgran, forts. saksnr. 2019/14531TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Fiske etter PukkellaksKUNES JEGER OG FISKEFORENING 2021Levert
Fiskefelle i sideelv til ReisaelvaREISA ELVELAG80 0002023Delvis innvilget
Fjerne canagulris på nord-JærenNatureco As50 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerne Contorta furu TØMRER ØYVIND MAUREN2023Avslått
Fjerne fremmede bartrær i AlsvikNATURECO AS2022Avslått
Fjerne fremmede bartrær på AlsvikNATURECO AS2023Avslått
Fjerne fremmede treslag med hovedvekt på platanlønUniversitetet I Agder2020Avslått
Fjerne kjempespringfrø fra ravine ved Huseby gård HUSEBY GÅRDSVENNER2021Avslått
Fjerne sitkagran, AuestadNATURECO AS2022Avslått
Fjerne Stikagran - skogHASVÅG FRITID AS2022Avslått
Fjerne unge sitkagran på JærstrendeneNATURECO AS2022Avslått
Poster per side121 - 150 of 483 items