Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Tidlig oppdagelse av dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tidlig oppdagelse av marine dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Til kamp med kniv og gaffel STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tilbakeføring og vedlikehold av kystlynghei SIGRID HELENE HANSSEN2021Avslått
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismerØSTENSJØVANNETS VENNER70 0002022Delvis innvilget
Tilskudd til tiltak mot lupinerHAMMERFEST KOMMUNE2021Avslått
Tilskudd til tiltak mot pukkellaks i ReisaelvaREISA ELVELAG 2022Levert
Tiltak for uttak av pukkellaks i Komagelva 2022KOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING72 0002022Innvilget som omsøkt
Tiltak mot fremmed art i VirikbekkenSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk2020Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2020Naturvernforbundet I Nannestad Og Gjerdrum2020Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2021NATURVERNFORBUNDET I NANNESTAD OG GJERDRUM2021Avslått
Tiltak mot oppdrettslaks og pukkellaksHORNINDALSVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2022Avslått
Tiltak mot parkslirekne i Figgjovassdraget Ålgård Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi148 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak mot pukkellaks OtraSHAFEI BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING2022Avslått
Tiltak mot pukkellaks ReisaelvaREISA ELVELAG 2021Levert
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot stikagran gjengroingDYRØY GRENDALAG2021Avslått
Tiltak pukkellaks Troms og FinnmarkNATURTJENESTER I NORD AS 2021Levert
Tiltaksplan for SkjernøyALTISKOG AS2022Avslått
Tiltaksretta kartlegging av Gullregn, RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Todal Dykk og MarineserviceTODAL DYKK OG MARINESERVICE2021Avslått
Tracking pink salmon to inform removalNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Tromsøpalme på KarlsøyaSVANBERGS LANDSKAPSSKJØTSEL2022Avslått
Undersøkelse fremmede plantearter langs vassdragetSiljan Kommune2020Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2022Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Poster per side361 - 390 of 409 items