Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av ørekyte i NamsenvassdragetSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2023Avslått
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2021SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2022SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2022Avslått
overvåking og bekjempelse av alme syke ArendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Overvåking og kartlegging av stillehavsøsters JAN ERIK TANGEN2022Avslått
Overvåking og utryddelses fiske av Pukkellaks VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKE- FORENING100 0002021Delvis innvilget
Overvåking og uttak av pukkellaks i 2021RÅDGIVENDE BIOLOGER AS2021Avslått
Overvåking og uttak av Pukkellaks i KongsfjordelvaBERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING36 0002022Innvilget som omsøkt
Overvåking og uttak av Pukkellaks i Storelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Levert
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av signalkreps i RødenesjøenUTMARKSFORVALTNINGEN AS2021Avslått
Overvåkning og fjerning av havnespy i UNESCO MagmaFLEKKEFJORD DYKKERKLUBB155 0002023Delvis innvilget
Overvåkning og tiltak mot innsig av PukkellaksVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2021Levert
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Levert
Parkslirekne Alvestad 2021ALVESTAD GRUNNEIERLAG2021Avslått
Parkslirekne kampen 2023STOREFLÅT GÅRD - HAAKON FLØGSTAD ROBBERSTAD2023Avslått
Pilotprosjekt pukkellaksyngels diett og mikrobiomNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Pilotprosjekt, uttak av sitkagran i NordlandIn The Same Boat2020Avslått
Plan for uttak av pukkellaks i Stabburselva 2023STABBURSDALEN GRUNNEIERFORENING2023Avslått
planter er ikke planter podcastFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
Plukk en plageåndLA HUMLA SUSE2022Avslått
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Prioriterte fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Prosjekt parkslirekneNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2022Avslått
Prosjekt SørmarkaDYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-JÆREN2021Avslått
Prosjekt VillstaudeNgf Servicekontor830 0002020Innvilget som omsøkt
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING40 0002021Innvilget som omsøkt
Pukkellaks - beredskap og utfiskingNORSKE LAKSEELVER2022Avslått
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR2022Avslått
Poster per side331 - 360 of 483 items