Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av signalkreps i RødenesjøenUTMARKSFORVALTNINGEN AS2021Avslått
Overvåkning og tiltak mot innsig av PukkellaksVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Ikke behandlet
Parkslirekne Alvestad 2021ALVESTAD GRUNNEIERLAG2021Avslått
Pilotprosjekt pukkellaksyngels diett og mikrobiomNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Pilotprosjekt, uttak av sitkagran i NordlandIn The Same Boat2020Avslått
planter er ikke planter podcastFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
Plukk en plageåndLA HUMLA SUSE2022Avslått
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Prioriterte fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Prosjekt parkslirekneNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2022Avslått
Prosjekt SørmarkaDYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-JÆREN2021Avslått
Prosjekt VillstaudeNgf Servicekontor830 0002020Innvilget som omsøkt
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING40 0002021Innvilget som omsøkt
Pukkellaks - beredskap og utfiskingNORSKE LAKSEELVER2022Avslått
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR 2022Ikke behandlet
Pukkellaks - fiskefelle ved bruk av fisketrappelemBENT HUGSTMYR2021Avslått
Pukkellaks - oppfølging av handlingsplanenNORSKE LAKSEELVER2021Avslått
Pukkellaks gytesuksess og tilltakNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Pukkellaks Kongsfjordelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING75 0002021Innvilget som omsøkt
Pukkellaksens diet og beiteområderNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Pukkellaksens påvirkning på anadrome vassdragAKVAPLAN-NIVA AS 2022Ikke behandlet
Reetablering av vedskogHARALD FOSSVIK2022Avslått
Registrering av fremmede treslagDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Registrering av fremmede treslag DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Registrering og fjerning av hemlokkTOR ARNE AUNE2021Avslått
Poster per side301 - 330 of 409 items